Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
En elev stannar inte hemma utan orsak

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En elev stannar inte hemma från skolan utan orsak. Den insiktsfulle vet att det krävs minst två parter om ett samarbete fallerar, skriver Gun Svensson. Foto: Janerik Henriksson, TT.

Annons

Jag läser debattinlägg av Robert Beronius (L) i Norrtelje Tidning och gillar rent allmänt att Liberalerna har ett tydligt fokus på en skola för alla barn och unga.

Men, hans och andras användning av det nedsättande epitetet “hemmasittare”, visar dock att han intagit ett förhållningssätt, där barn och unga – med olika svårigheter i dagens skola – ses som ensam bärare av den problematik, vilken lett dithän. Men en elev stannar inte hemma utan orsak. Den insiktsfulle vet att det krävs mins två parter om ett samarbete fallerar.

Annons

Att som här peka ut den svagare parten, som ensam bärare av problemen, är inte bara en grov förenkling av ett komplext förhållande mellan individer i hemmen och skolan, utan också att fegt dra sig undan det egna ansvaret för individuellt anpassade åtgärder i förekommande fall. Särskilt tragiskt blir detta för barn och unga i behov av åtgärder, när brister i koncentrationsförmågan är signifikant. Vad orsaken till detta än kan vara, så har den starkare parten enbart visat sin arrogans eller ignorans gentemot den svagare parten med ett sådant ordval.

Annons

Undertecknad har hittills trott att Liberalerna, bättre än de flesta andra, skulle anstränga sig för att möta rop på generellt hårdare åtgärder med krav på den starkare parten – som man själv företräder – med en kombination av väl genomtänkta generella åtgärder med individuellt anpassade åtgärder för elever med särskilda behov. Många, som reagerar över alla de bokstavskombinationer vilka i dag måste till för att styrka olika svårigheter, borde ställa sig frågan: Varför har det blivit så?

Är det bara eleven och föräldrarna, som påverkats av det samhälle, vilket politiken med dess politiker har skapat? Vem måste göra vad och vad göra tillsammans för att skolan ska få den studiero, som elever och lärare så väl behöver? Kan en gemensam studiecirkel för skolpolitikerna i regi av barn- och skolnämnden vara ett steg på vägen mot en skola mera byggd på forskning och dokumenterad erfarenhet än de partipolitiska motsättningar, som lett till dagens situation där kampen om makten ses som överordnad, vilket lett till att vi står inför stora risker för valfusk i kommande val.

Demokrati gäller inte bara en röst mer än hälften, utan förutsätter väl informerade väljare istället för skickligt manipulerade valdeltagare.

Gun Svensson, farmor Gun i Norrtälje

Annons

Annons

Till toppen av sidan