Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Inför tydliga regler vid valen av kommunens ordförandeposter

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kommunfullmäktiges möte 17 februari, en på papperet rätt så blek tillställning, avlöpte smidigt och okomplicerat ända fram till dagordningens sista punkt: valärenden. En febril aktivitet utbröt bland många ledamöter när Sverigedemokraternas gruppledare Andrea Kronvall anmälde avvikande uppfattning vid val av ersättare för fullmäktiges avgående andre vice ordförande.

För oss som tillhör ett ungt parti utanför det politiska etablissemanget, och därför inte heller har insikt om den tradition och praxis som har rått sedan ett obekant antal år tillbaka i tiden vid val av tilltänkta personer för ordförandeuppdrag, blev den halvtimmeslånga processen som följde en minst sagt tankeväckande upplevelse.

Annons

Vi anser att tydliga regler, snarare än diffusa traditioner, måste gälla för val av ordförandeposter i fullmäktige och nämnder till kommande val, skriver Johan Österberg och Björn Rudolfsson.

Bild: Tobias Bernander

Annons

Ursprunget till konflikten står att finna i tillsättningen av kommunfullmäktiges presidium efter valet 2018. I första skedet nominerades då nämligen Sverigedemokraterna till posten andre vice ordförande. Nomineringen drogs dock tillbaka, och Centerpartiet nominerades istället till posten. Det gladde naturligtvis inte Sverigedemokraterna, och då den sittande andre vice ordförande nu i januari valde att avgå, ansåg man att det var dags att rätta till det man såg som en felaktig utnämning.

Detta debatterades flitigt i kommunfullmäktige, och även efteråt på sociala medier. Flera orsaker till rådande praxis framfördes av den styrande koalitionen, framförallt att detta varit tradition och praxis sedan många år i vår kommun. Ett annat skäl som nämndes var att styret naturligtvis inte borde behöva ge upp två tredjedelar av presidiet till oppositionen.

Vår undran är dock, hur kan en parlamentarisk demokrati tillämpa en praxis (oskriven överenskommelse), som i det aktuella fallet betyder att kommunens politiska minoritetsstyre med 38 procent av kommunens väljarstöd ska tillerkännas inte bara posten som förste ordförande, utan också den som andre vice ordförande? Och det när det tredje största partiet lämnas helt utanför presidieposterna, efter att det totalt största partiet i fullmäktige, Socialdemokraterna, fullt rimligt tilldelats posten som förste vice ordförande?

Annons

Annons

Borde inte folkviljan, som den uttryckts i öppna val, även reflekteras i presidiets sammansättning? Är styret i minoritet borde även detta faktum återspeglas i kommunfullmäktiges ordförandeskap.

I vilket fall som helst anser vi att tydliga regler, snarare än diffusa traditioner, måste gälla. Vi i Roslagens oberoende parti föreslår att den tradition och praxis som har rått i ett numera svunnet politiskt landskap, också i Norrtälje kommun, istället ersätts av ett tydligt reglemente som tillgodoser kravet på en stärkt parlamentarisk demokratisk process i vår kommun. Uppdra åt val- och demokratinämnden att ta fram ett förslag till skriftligt reglemente för val av ordförandeposter i fullmäktige och nämnder till kommande val, så att liknande kontroverser kan undvikas i framtiden.

Johan Österberg (ROOP), ordinarie ledamot kommunfullmäktige

Björn Rudolfsson (ROOP), ersättare kommunfullmäktige

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan