Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Vi stöder fackförbundens protester

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Måndagen den 17 februari inleddes en serie manifestationer från fackförbunden i Norrtälje kommun. Deras gemensamma krav är att de styrande politikerna presenterar en handlingsplan för att komma till rätta med de problem som kommer ur pågående effektiviseringsförslag och besparingar inom vård, skola och omsorg.

Vänsterpartiet ställer sig bakom fackförbundens protester och krav på åtgärder för att minska arbetsbelastningen och öka antalet kollegor för våra anställda, men vi vill också se en hög kvalitet på utbildning, omsorg och vård. Av den anledningen har vi valt att använda skatteinstrumentet, men vi har också gjort omfördelningar inom befintliga budgetar.

Vänsterpartiet ställer sig bakom fackförbundens protester och krav på åtgärder för att minska arbetsbelastningen och öka antalet kollegor för våra anställda, men vi vill också se en hög kvalitet på utbildning, omsorg och vård, skriver Catarina Wahlgren, Britt-Marie Bardon och Ola Nordstrand.

Bild: Tobias Bernander

Annons

Annons

Vänsterpartiet Region Stockholm lade i budget 2020 150 miljoner extra till KSON (Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje) och Tiohundra AB. Från kommunen ville Vänsterpartiet höja bidraget till vård och omsorg med minst 20 miljoner kronor. Dessa pengar hade bidragit till att upprätthålla kvalitet och service i hemtjänst, hemsjukvård och måltidsservice, korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, stärka elevhälsan och generellt öka bemanningen i vården.

För att behålla och rekrytera ny personal till vården behöver vi ge de anställda en bra arbetsmiljö med möjligheter till fortbildning och återhämtning. Personliga assistenter ska inte behöva uppleva en lönesänkning. Det är ett ovärdigt sätt att spara pengar på de svaga och de lågavlönade. Vänsterpartiet i Region Stockholm lägger sammanlagt 1 miljard mer än den styrande borgerligheten på personalen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm gick 2019 med mer än 400 miljoner i överskott på läkemedelsbidraget som kommer från staten. I Norrtälje kommun, med en högre andel äldre och höga sjukskrivningstal, så är kostnaderna större än befolkningens andel, vilket lett till underskott flera år i rad. Vänsterpartiet föreslår att den politiska direktionen i KSON tillskriver regionen och ber om att få ta del av detta överskott.

Vänsterpartiet Norrtälje ställde en del krav på satsningar i budgeten för 2020, som bland annat tio extra miljoner kronor till att anställa fler pedagoger i grundskola och på fritidshem. Dessutom vill vi stärka arbetet för bättre arbetsmiljö och jämställda löner inom till exempel vård och omsorg, som är några av starkt kvinnodominerande yrken.

Annons

Annons

Det är mycket viktigt att vi snarast påbörjar arbetet med att minska stora barngrupper i förskolan och följa Skolverkets rekommendationer. Till att börja med kan vi ta fram en handlingsplan för hur detta ska gå till. Vänsterpartiet vill också se mindre barngruppsstorlekar på fritidshemmen samt att kommunen erbjuder anställda på fritids fritidslärarutbildning på hemmaplan.

Vi räknar också in kulturskolan i utbildning och vi i Vänsterpartiet Norrtälje vill på sikt se en avgiftsfri och breddad kulturskola. Till att börja med skjuter vi till tio miljoner kronor för ett breddat utbud och en halvering av avgiften.

Vi ser fram emot hur de styrande politikerna i Norrtälje kommun och Region Stockholm ska bemöta fackförbunden och de anställdas krav på mer resurser och bättre arbetsvillkor.

Catarina Wahlgren (V), gruppledare Vänsterpartiet Region Stockholm

Britt-Mari Bardon (V), gruppledare Vänsterpartiet Norrtälje

Ola Nordstrand (V), gruppledare Vänsterpartiet Norrtälje

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan