Annons

Annons

Annons

Tomas Karlsson

ledare centerpartistiskNorrtälje

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson: ”Tortyren” på svenska häkten måste upphöra

Text: 

Detta är en opinionstext.NT:s ledarsida står fri, men delar Centerpartiets värderingar.

Kriminalvården får mycket allvarlig kritik av chefs-JO Elisabeth Rynning för situationen på svenska häkten. Foto: Fredrik Sandberg/TT och Pernille Tofte/Justitieombudsmannen

Annons

En av rättsstatens viktigaste principer är att den som är misstänkt för ett brott ska betraktas som oskyldig fram till dess att motsatsen är bevisad och det finns en fällande dom. Detta gäller givetvis även när en brottsmisstänkt under utredningstiden sitter häktad. Personen avtjänar alltså inte ett straff – ett häkte är inte detsamma som en anstalt eller fängelse.

Respekten för just denna princip kunde vara större i Sverige, om man säger så.

Såväl Europarådets kommitté mot tortyr som FN:s antitortyrkommitté har vid otaliga tillfällen kritiserat Sverige. Dels för att häktestiderna är mycket långa och dels för att många som sitter häktade dessutom gör det med restriktioner. I praktiken är det att jämföra med att sitta isolerad. Hälsan riskerar att påverkas, både den fysiska och den psykiska.

Annons

Annons

För det är värt att påminna om att den som sitter häktad, till skillnad från den som blivit dömd, lever i stor ovisshet. Du vet inte hur länge du ska sitta frihetsberövad – när det blir åtal eller rättegång. Det ger en helt annan press. Den som blivit dömd slipper sådana oklarheter – där är straffet tidsbestämt.

De långa häktestiderna med den påtvingade isoleringen står i bjärt kontrast till FN:s tortyrkonvention, som Sverige skrivit under. Och de rimmar även illa med svensk lagstiftning. Häkteslagen stipulerar att det är en rättighet för häktade att kunna vistas med andra intagna under dagtid. Att vistas i ensamhet under mer än 22 timmar per dygn, utan meningsfull mänsklig kontakt, likställs med att vara isolerad.

Den internationella kritiken ligger delvis bakom att Justitieombudsmannen genomfört en särskild granskning kring förhållandena på Kriminalvårdens häkten.

Vi anade att det varit illa – det var etter värre. Var tredje som häktats utan restriktioner (kom ihåg, oskyldig tills motsatsen är bevisad) hålls isolerade.

Chefs-JO Elisabeth Rynning konstaterar bland annat att isoleringen på svenska häkten inte alls bara drabbar den som är häktad med restriktioner, utan även övriga intagna i häkte som har enligt lag har rätt att under dagtid vistas tillsammans med andra intagna. Enligt Kriminalvårdens statistik var 33 procent av de intagna som hade rätt att vistas i gemensamhet isolerade. Motsvarande siffra för häktade med restriktioner var 83 procent.

Annons

Vi anade att det varit illa – det var etter värre. Var tredje som häktats utan restriktioner (kom ihåg, oskyldig tills motsatsen är bevisad) hålls isolerade. Och fem av sex för dem med restriktioner.

Annons

JO-utredningen visar att det framför allt är två orsaker bakom. Kriminalvården saknar personal och vettiga lokaler. Samtidigt händer i princip ingenting för att få bukt på problemet. Slutsatsen blir att myndigheten inte följer lagen – högst medvetet.

Det är kritik att ta på allvar. Särskilt i tider när politiker på hela den politiska skalan exalterat pratar i termer om hårdare tag

Beslutet från chefs-JO landar i den högsta skalan, mycket allvarlig kritik. Samtidigt spelar chefs-JO bollen vidare till riksdagen – häkteslagen bör ses över med syftet att de intagnas rättigheter förtydligas och att isolering motverkas. Vid översynen bör de intagnas rätt att vistas i gemensamhet stärkas.

Brist på personal och ändamålsenliga lokaler är två skäl till varför en hög andel häktade hålls isolerade inom Kriminalvården. Foto: Fredrik Sandberg, TT

Det är kritik att ta på allvar. Särskilt i tider när politiker på hela den politiska skalan exalterat pratar i termer om hårdare tag där fler brott ska ge fängelse och straffen ska bli längre. Och när polis och rättsväsende får ökade resurser för att fler ska lagföras får inte Kriminalvården och häktesverksamheten glömmas bort.

En rättsstat som den svenska får då inte se mellan fingrarna med hur människor behandlas – det är faktiskt en skam att Sverige kritiseras internationellt för tortyrliknande metoder.

Tänk på att häkteslagens fjärde paragraf säger att ”varje intagen ska bemötas med respekt för sitt människovärde”.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan