Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Hot och trakasserier hör varken hemma i skolan eller i ett demokratiskt samhälle

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Efter uppmaningen från Reidar Carlsson i hans ledartext i Norrtelje Tidning, men också med inflytande av det sunda förnuftet, vill också Vänsterpartiet Norrtäljes gruppledare ge sin syn på nazismens och rasismens utbredning i skolan.

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, som reviderades 2019, finns det två inledande delar som gäller alla elever, lärare och övriga som arbetar i grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Vi arbetar för ett demokratiskt samhälle, i solidaritet med alla människor och där hör inte hot och trakasserier hemma, skriver Britt-Marie Bardon och Ola Nordstrand. Foto: Janerik Henriksson, TT.

Annons

Annons

Den första delen inbegriper skolans värdegrund och uppdrag och den lagtext som styr läroplanen och därmed skolväsendet är skollagen. Där slås det fast att skolan i alla dess former vilar på demokratins grund. Innan vi lyfter Vänsterpartiets syn på hur vi tycker att vi ska bemöta våra medmänniskor, så kommer här ett par citat som fler än skolans elever, lärare och övriga som arbetar i grundskolan, förskoleklassen eller fritidshemmet bör känna till:

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor, är de värden som skolan ska gestalta och förmedla” och ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”

Varför är det bra att vi utanför skolan känner till det här då? Jo, därför att det speglar det samhälle och de regler och lagar som gäller där vi lever i dag i Sverige.

Svaret på vad vuxna personer som arbetar på skolan, eller som vistas på skolan, ska göra då det uppstår situationer som kan liknas vid nazism eller rasism finns i textcitatet ”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser”.

Annons

Annons

Vi i Vänsterpartiet vill ha ett samhälle för alla, som ger alla, oavsett bakgrund, religion, hudfärg, kön eller sexualitet, samma möjligheter och samma rätt till utbildning, arbete, bostad med mera. Vi arbetar för ett demokratiskt samhälle, i solidaritet med alla människor och där hör inte hot och trakasserier hemma.

Det vi i Vänsterpartiet anser ska gälla i ett demokratiskt samhälle stämmer väl överens med det som står i läroplanen och därför är det av stor betydelse att även personer som inte är elever eller som arbetar i skolan känner till vad som står i läroplanen och vad som gäller i vårt demokratiska samhälle.

Britt-Mari Bardon (V), gruppledare Vänsterpartiet Norrtälje

Ola Nordstrand (V), gruppledare Vänsterpartiet Norrtälje

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan