Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
En "okunnig lögnhals" svarar kommunalråden

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Tre tappra musketörer, avlönade kommunalråd i vår kommun, kommenterar i en replik ROOPs förra inlägg i skoldebatten, där en tredjedel behandlar min person, med två ord sammanfattad som okunnig lögnhals.

Tvätta sig ren i trycksvärta är som bekant en knepig uppgift. I mitt svar avstår jag från att recensera dessa tre gentlemäns personliga egenskaper och deras kunskaper om den svenska skolan i allmänhet och Norrtälje skolor i synnerhet. Så, ”When they go low, we go high”, som Michelle Obama så snärtigt kommenterade presidentvalskampanjen i USA.

Internationella engelska skolan blir den största grundskolan i kommunen med garanterat högsta hyran. Kostnaden kan bli fyra miljoner i extra hyra per år, skriver Johan Österberg. Foto: Lars Pehrson, TT.

Annons

Annons

Som vän av fakta och hårddata och med viss personlig erfarenhet av grundskolan kommer här några sakupplysningar från oss i Roslagens oberoende parti (ROOP) på kommunalrådens replik, avseende:

1. Innehåll i skolpengen och elevpengen.

2. Förväntade effekter av Internationella engelska skolans kommande etablering i Norrtälje.

3. Björnö skola: när då?

4. Behov av reviderad skolpengsmodell.

5. ROOPs policy för skolutveckling.

1. Begreppskonstruktioner som grundpeng, skolpeng och elevpeng lanserades för att möjliggöra föräldrars rätt att fritt välja skola för sitt barn, när etableringen av fristående skolor tog fart under 1990-talet.

Grundpengen omfattar alla kostnader för hela kommunens grundskoleorganisation, uttryckt i kronor per elev (117 000 i Norrtälje enligt SCB:s och Skolverkets statistik i april 2019).

Skolpengen är olika stor beroende på stadium (låg, mellan, hög), med viss kompensation för socioekonomiska skillnader (särskilt statsbidrag SALSA) och ”nödhjälp”, fem miljoner till de små skolorna. Hyran utgör en betydande del av skolpengen (22 000 kronor per elev).

Annons

I skolpengen ligger elevpengen: personalkostnader samt läromedel, det vill säga vad som krävs för att bedriva undervisning (53 100 kronor). Hyran för skollokaler, lokal administration, ledning med mera ingår i skolpengen, inte i elevpengen. Många begrepp att hålla i huvudet, men jag har rätt och kommunalråden har fel.

Annons

2. Etableringen av Internationella engelska skolan gör att den blir den största grundskolan i kommunen med garanterat högsta hyran. Vilka delar av grundpengen som ska betala den kostnaden återstår att se. Kostnaden för etablering av Internationella engelska skolan kan bli lika tung för Norrtälje som för Trelleborg, det vill säga fyra miljoner i extra hyra per år. Frågan kvarstår: hur avser kommunalråden att öka likvärdigheten i villkor och resultat för eleverna vid kommunens samtliga skolor i skenet av Internationella engelska skolan etablering? Inget svar från dem, men Skolinspektionen väntar på svar. Framtiden får utvisa vilka som tar hem rond 2, ROOP eller kommunalråden.

3. Björnö F-9-skola fanns på ritning redan 1996. Lokalförsörjningsplanen för 2020 - 2030 nämner inte ett ord om Björnö skola. De tre kommunalråden fabulerar.

4. Reviderad resursfördelning av hela grundskolan. Av ROOP:s motion till kommunfullmäktige framgår hur resursfördelningen kan göras annorlunda för att säkra varje elevs behov på samtliga skolor. De tre kommunalråden medger i sin replik att resursfördelningen behöver ses över. Gott.

Annons

5. Vi i Roslagens oberoende parti tror att NT:s läsare genomskådar den avslutande attacken på vårt partis skolprogram. Vi är dessutom övertygade om medborgarnas förmåga att läsa på och mellan raderna och dra sina egna slutsatser om trovärdighet eller brist på trovärdighet hos oss politiker, oavsett partitillhörighet. Med evidensbaserad forskning och erfarenhet av beprövade metoder i ryggen vill vi medverka till att ständigt förbättra skolorna och stärka likvärdigheten mellan dem i vår kommun. Samtidigt är vi oroade över att sakskäl och fakta inte bedöms lika viktiga som ideologisk övertygelse för vissa politiska partier.

Johan Österberg (ROOP)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan