Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Ge de äldre mer tid – inte mindre

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Veckan före jul tog Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun (KSON) beslut om ett nytt förfrågningsunderlag för den samlade hemtjänsten, hemsjukvården och hemrehabiliteringen. Strävan är att få ner administrationen och få till en så effektiv hemtjänst och hemsjukvård som möjligt.

Problemen, som vi i Vänsterpartiet ser det, ligger främst i att systemet med ett antal aktörer som konkurrerar om att utföra tjänsterna. Systemet leder till en fördyring och omöjliggörande av vissa annars naturliga effektiviseringsmodeller. Systemet bygger på behov av kontroll som leder till misstro mellan politiker, förvaltning och utförare.

Det är de gamla som är ensamma och inte har en god ekonomi som drabbas av ett köp- och säljsystem med plats och ekonomibrist inom omsorgen, skriver Vänsterpartiets ledamöter och ersättare i KSON. Foto: Anders Wiklund, TT.

Annons

Annons

Eftersom konstruktionen i sig är kostnadsdrivande, samtidigt som den inte ifrågasätts av ledande politiker och tjänstemän, leder detta till fortsatta besparingar och försämringar för brukarna, det vill säga de äldre. I takt med att antalet äldre ökar och det inte finns tillräckligt med platser i särskilt boende eller trygghetsboende så blir fler och fler i behov av hemtjänst och hemsjukvård.

Tillskotten i resurser följer inte den demografiska utvecklingen och istället för att tillföra resurser föreslås neddragningar i synen på vad som kan räknas in i en skälig levnadsnivå. KSON:s förvaltning har i flera år planerat för hemtjänst och hemsjukvård efter given budget och inte utifrån de behov som finns i befolkningen.

Vid konferensen ”God och Nära vård” i Norrtälje i höstas talade företrädare från Skottland och England om hur de arbetade med en sammanhållen och tillitstyrd omsorg. Exempel på en mer tillitsstyrd vård finns också i Sverige, där Västerviks kommun nu tillämpar något som de kallar ”fri tid” för att komma ifrån tidtagning, stress och misstänksamhet. Detta leder till en mer personcentrerad vård och mindre pappersarbete. Det ger mer tid för de äldre istället för mindre som det föreslås i förslag efter förslag i Norrtälje kommun. Utvärderingarna som har skett i England och Skottland visar att personalen är nöjd och känner att både förtroende och självförtroende har vuxit.

Det handlar om att gå från kontroll till tillit. Det handlar om att vi inte får skala bort de sociala insatserna eftersom ofrivillig ensamhet är ett växande problem bland äldre. Vi måste ha hög kvalitet i tanken och inte bara försöka sänka den skäliga levnadsnivån för äldre individer i behov av samhällets stöd. Vi måste göra detta gemensamt och skattefinansierat.

Annons

Annons

Med den utveckling vi nu ser riskerar trygghet och service minimeras i den gemensamt finansierade omsorgen samtidigt som utförarna också kan erbjuda dessa tjänster (rut-tjänster) till den som kan betala. Vårdföretagen kommer att klara sig, behov och efterfrågan av deras tjänster kommer bara att öka. Det är de gamla som är ensamma och inte har en god ekonomi som drabbas av ett köp- och säljsystem med plats och ekonomibrist inom omsorgen.

Enligt Vänsterpartiet är det behoven som ska styra vem som får mest vård och omsorg genom våra skattefinansierade tjänster. Vi hade gärna sett att rut-avdraget avskaffades och att dessa pengar istället fördelades till utförarna för att utföra hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering där behoven är störst.

Utförarna måste ha friheten att forma sitt stöd på ett sätt som är hälsofrämjande för brukaren. Innovativa förslag som till exempel hemrehabilitering i grupp och samarbeten med frivilligorganisationer ska inte stoppas av fyrkantiga avtal. Omsorgen måste vara personcentrerad.

Av dessa anledningar föreslog Vänsterpartiet vid KSON:s direktionsmöte i december att en ny tillitsbaserad hemtjänst, hemsjukvård och rehabiliteringsmodell med områdesansvar utreds och presenteras för direktionen. Detta avslogs tyvärr av Norrtälje kommuns blå och Region Stockholms blågröna styre.

Catarina Wahlgren (V)

Thomas Magnusson (V)

Jessica Hilweÿn (V)

Ingela Brinkefeldt (V)

ledamöter och ersättare i KSON

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan