Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Ett Norrtälje för alla – inte bara några få

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Vänsterpartiet är ett feministiskt parti med högt satta mål och stor målmedvetenhet när det gäller klimat och miljö, och som arbetar för att motverka klassklyftor och orättvisor, för ett jämlikt, hållbart och solidariskt Norrtälje.”

Den inledningen valde vi i Vänsterpartiet Norrtälje att ha då vi presenterade våra tilläggsyrkanden vid budgetfullmäktige den 11 november 2019. Klimat och miljö, motverka klassklyftor och orättvisor, jämlikhet, hållbarhet och solidaritet, är ju uttryck som vilket som helst av de politiska partierna borde kunna stå bakom, och kanske alla gör det, men vi i Vänsterpartiet väljer att lyfta dem först och högst.

Vänsterpartiet vill verka "för ett jämlikt, hållbart och solidariskt Norrtälje", skriver partiets företrädare. Foto: Jesper Jäger-Ärlestad.

Annons

Annons

Dessa yrkanden såg vi som komplement till Socialdemokraternas budget, som vi valde att ställa oss bakom. Främsta skälen till det var en extra satsning på skolan, att de ville ha kvar kulturskolan i barn- och skolnämnden, och göra en extra satsning på vården, omsorgen och välfärden i stort. En annan viktig del för Vänsterpartiet är att kommunen ska verka för rättvis handel och etisk konsumtion, och åter ansöka om diplomering som ”Fairtrade City”, vilket vi i Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslog efter att Alliansen för Norrtälje valde att säga upp diplomeringen som infördes 2017. Att säga upp den var ett steg i helt fel riktning, och visar att rättvis handel, etisk konsumtion och solidaritet inte är självklart för alla partier i kommunen.

För att kunna göra de här extra värdefulla satsningarna föreslog vi från Vänsterpartiet att fullmäktige skulle besluta om en skattehöjning med 30 öre, vilket skulle ge 36 miljoner kronor mer till nödvändiga satsningar inom skola, omsorg, boende, klimat och miljö med mera. Vi ville också se en sänkning av överskottsmålet för att få loss ytterligare 35 miljoner kronor, och se satsningarna verkställas nu istället för att ”spara i ladorna”. Att verksamheterna inom kommunen skickar fakturor mellan sig, så kallad interndebitering, är något som vi också vill ska upphöra, för att mer av anslagen kan gå till verksamheten.

Vi föreslog också färre kommunal- och oppositionsråd samt en sänkning av deras löner/arvoden, och det förstnämnda är också en demokratifråga. De mindre partierna har ingen möjlighet att på avlönad tid skriva till exempel debattartiklar med mera. Visserligen har alla partier från och med 2019 en politisk sekreterare, men också det beroende på antal mandat i fullmäktige – ju fler mandat ju mer tid för den politiska sekreteraren.

Annons

Annons

Vi vill kort sagt göra det enklare att arbeta, bo och leva i Norrtälje kommun, genom satsningar på gång- och cykelvägar, enklare former för återvinning, bättre villkor och arbetsmiljö för de som jobbar inom vård och omsorg, fler pedagoger i grundskolan och på fritidshem, avgiftsfria mensskydd och avgiftsfri simundervisning, och att alla i kommunen kan få del av ett snabbare bredband.

Vi tycker att det är viktigt att kunna bo bra i Norrtälje kommun även om du inte är högavlönad eller har en villa som säkerhet när du vill flytta hit. Vi vill därför att det byggs fler klimatsmarta, billiga hyresrätter, att andelen hyresbostäder blir minst 40 %, att det inrättas en kommunal bostadsförmedling och trygghetsboende för den som vill. Genom att justera resultatkraven och lånevillkoren för Roslagsbostäder kan bolaget bygga billigare.

Kultur är en stor och viktig del av att leva i Norrtälje kommun. Vi vill se att den omdiskuterade kulturskolan blir kvar i barn- och skolnämnden och att utbudet blir bredare än idag, med inslag av dans, teater med mera. Den som vill ska kunna producera och konsumera kultur med stöd av kommunen. I Alliansens Mål och Budget, som röstades igenom vid budgetfullmäktige den 11 november, står det en del om övervakningskameror och ordningsvakter. Kameror kan vi ställa oss bakom, så länge det rör sig om att öka tryggheten och utreda brott. Det vi helst vill se är fler poliser och fältassistenter, som finns över hela kommunen.

Annons

Avslutningsvis vill vi se att arbetet med en omställning till förnybar energi går snabbare än idag, med en satsning på solceller och annan fossilfri energi på alla kommunala byggnader. Vi vill också ställa ett krav på att kommunen utreder vad kommunen behöver göra för att uppfylla sin del av Parisavtalets tvågradersmål.

Britt-Mari Bardon (V)

Ola Nordstrand (V)

Johannes Folkesson (V)

Jessica Hilwëyn (V)

Ingela Brinkefeldt (V)

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan