Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Vänsterpartiet försvarar Norrtäljemodellen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Budgeten för Region Stockholm är klubbad och det blev inget mer än en minimal uppräkning av bidraget till Norrtäljemodellen. Det blev samma uppräkning som till övriga sjukhus i regionen och just nu ser vi hur hundratals läkare, undersköterskor och administrativ personal varslas. Inom Tiohundra AB har vi fortfarande inte sett några varsel av sjukvårdspersonal, däremot vakanshållande av tjänster och varsel av kökspersonal.

Under måndagen behandlade KSON direktion ett antal förslag på neddragningar som analyserats utifrån vilken risk de innebär för KSON förvaltning. Det handlade bland annat om att skära ner på alternativen av måltider och stänga två matsalar, vilket gör att sju personer kan varslas. Det handlar också om att vakanshålla tjänster inom psykiatrin, gå ur avtal om assistans och hemtjänst och hemsjukvård. Dessa åtgärder kommer dock inte att räcka för att uppnå en ekonomi i balans.

Annons

Annons

Vi i Vänsterpartiet är positiva till att effektiviseringar görs inom KSON förvaltning. Det är dock viktigt att dessa inte drabbar våra sköraste invånare, skriver Catarina Wahlgren. Foto: Måna J Roos.

Vänsterpartiet deltog inte i detta beslut och står fast vid att inga fler besparingar ska göras på Tiohundra AB som har en låg kostnadsökningstakt, det vill säga hög effektivitet, och levererar den vård vi beställer till hög kvalitet. Norrtäljemodellen måste i stället få ersättning för de merkostnader som det innebär att driva ett litet sjukhus, att driva vård i lands- och glesbygd, att ha en betydligt äldre befolkning än resten av regionen, att ha invånare med låg utbildningsnivå och hög ohälsa. Modellen skapades med uppdraget att möta dessa behov. Då måste den också ersättas för att ha möjlighet att göra detta. Tiohundra AB arbetar i linje med det som alla säger sig vilja se; de flyttar ut vården från sjukhuset och arbetar nära patienterna. Särskilt stora vinster görs för gruppen sköra äldre. Vänsterpartiet i Region Stockholm föreslog 75 miljoner kronor extra för att höja ersättningen till Norrtälje sjukhus.

Under måndagen behandlade KSON direktion även ett ärende om neddragningar inom KSON. Märkligt nog handlade åtgärdsplanen bara om försämringar i hemtjänsten, som t ex att få städat var tredje vecka i stället för varannan. Kritiken som funnits mot KSON handlar däremot om en svällande förvaltning och onödig administration. Något som just nu genomlyses och utvärderingen kommer att presenteras för direktionen nästa måndag. Det känns då snålt att föreslå försämringar för våra äldre, åtgärder som inte kommer att ge så mycket pengar och som kanske är helt onödiga om vi i stället spar in pengar där verksamheten är ineffektiv. KSON har t ex mycket höga kostnader för läkemedel som inte fullt ut ersätts av det statliga läkemedelsbidrag som regionen fördelar ut. Läkemedelskostnaderna har dessutom nu stigit med ytterligare 8 %. Det går inte att samtidigt minska läkemedelsförbrukningen och spara in på kringinsatser som extra tid i hemtjänsten och verksamheter som Hamnkompaniet.

Annons

Annons

Hamnkompaniet är en daglig verksamhet för ytterst sköra personer som funnits i 30 år, men som nu blir av med sitt bidrag från KSON eftersom de inte passar in i ett ekonomiskt snävt perspektiv. Vi i Vänsterpartiet är positiva till att effektiviseringar görs inom KSON förvaltning. Det är dock viktigt att dessa inte drabbar våra sköraste invånare. Vi vill att det ska vara möjligt att arbeta mer förebyggande för att minska läkemedelsanvändningen, men under tiden har vi skjutit till 75 miljoner kronor i vår regionbudget för att ersätta de faktiska kostnaderna för KSON.

Den blågröna Koalitionen i Region Stockholm driver ett ideologiskt korståg mot offentlig vård och låter akutsjukhusen gå på knäna för att bana väg för privata vårdgivare och kunna införa ett privat sjukförsäkringssystem som finns i bland annat Nederländerna. Vi i Vänsterpartiet uppfattar detta som ett överhängande hot mot Norrtäljemodellen och Norrtälje sjukhus och vi är än en gång beredda att stå upp och försvara Norrtälje kommuns invånares rätt till en nära vård av hög kvalitet.

Catarina Wahlgren, gruppledare Vänsterpartiet, Region Stockholm

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan