Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Rädda Norrtäljemodellen – ge Norrtälje sjukhus mer pengar

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi ska vara stolta över hälso- och sjukvården i vår kommun. Norrtäljemodellen ses som ett föredöme i Sverige och världen.

Den regionfinansierade sjukvården och den kommunala omsorgen har integrerats i vårdbolaget Tiohundra AB. Det har lett till bättre vård och omsorg framförallt för de med störst behov, multisjuka och sköra äldre. Kvaliteten i vården är hög och det är nästan inga köer.

Vänsterpartiet kräver att Norrtälje sjukhus ska få höjda ersättningar för den löpande verksamheten och för läkemedelskostnader. Nedskärningarna måste stoppas, skriver Catarina Wahlgren.

Bild: David Rydell

Den duktiga vårdpersonalen klarar detta samtidigt som de har den lägsta kostnadsutvecklingstakten i hela Region Stockholm. Det beror på att de anställda inte har ett köp och sälj-tänk. Istället arbetar personalen utifrån principen att ”vi hjälps åt”.

Annons

Annons

Många kommer på studiebesök till Norrtälje för att studera det unika samarbetet. Här finns inga stuprör som gör att patienter fastnar. Patienten står i centrum. De problem med utskrivningar som nu diskuteras i övriga Region Stockholm har Norrtälje redan löst. Norrtäljemodellen är framtidens sjukvård.

Man skulle kunna tro att ägarna (Region Stockholm och Norrtälje kommun) skulle göra allt för att stödja och fortsätta utveckla denna modell men tyvärr är det tvärtom. Norrtälje sjukhus får inte bara de lägsta ersättningarna i regionen, utan i hela landet. Trots att Norrtälje har fler äldre och fler sjuka än i övriga regionen. Den orättvisa fördelningen av resurser är en skandal och ansvaret bärs framförallt av den blågröna majoriteten i Region Stockholm.

Tiohundra AB riskerar gå i konkurs på grund av underfinansiering. I sista stund har regionstyrelsen gått in med en kapitaltäckningsgaranti så att verksamheten kan fortsätta men det löser inte problemen på lång sikt. Tvärtom ligger besparingskraven kvar och då blir resultatet försämrad kvalitet och gradvis nedmontering av Norrtäljemodellen och Norrtälje sjukhus.

Vänsterpartiet kräver att Norrtälje sjukhus ska få höjda ersättningar för den löpande verksamheten och för läkemedelskostnader. Nedskärningarna måste stoppas.

När Vänsterpartiet säger att Norrtäljemodellen måste utvecklas så svarar den blågröna majoriteten att de väntar på en utredning. Den skulle ha levererats i somras men har fortfarande inte synts till.

Annons

Direktionen för KSON (Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje) består av politiker från Region Stockholm och Norrtälje kommun. På direktionens senaste möte krävde Vänsterpartiet att ledningen måste få fram utredningen snarast och presentera en plan för att lösa de långsiktiga problemen. De borgerliga partierna röstade nej till vårt förslag. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna lade ner sina röster. Bara Vänsterpartiet röstade ja.

Annons

I Vänsterpartiets budgetförslag i Region Stockholm tar vi hänsyn till det faktum att 26 procent av befolkningen i Norrtälje år 2022 kommer att vara över 65 år, jämfört med 15 procent i hela regionen. Det innebär betydligt högre kostnader för sjukvården. Vi föreslår därför 75 miljoner kronor extra till Norrtälje sjukhus så att man kommer upp i samma ersättningsnivå per diagnos som Södertälje sjukhus. Vi satsar ytterligare 75 miljoner kronor för att täcka de faktiska kostnaderna för läkemedel.

Med vårt förslag skulle sjukhusets budget bli mer realistisk och mer rättvis. Det skulle innebära en föredömlig vård och att Norrtäljemodellen kan utvecklas. Det skulle vara bra för vårdpersonalen och för patienterna som ska stå i centrum i en fungerande hälso- och sjukvård.

Catarina Wahlgren (V), regionfullmäktige Region Stockholm, KSON (Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje), utbildningsnämnden i Norrtälje kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan