Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Varför redovisades inte utredningen om kulturskolan?

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Om man vill ändra något, som enligt många fungerar bra, så måste det finnas starka skäl och de skälen måste redovisas.

Vänsterpartiet delar den uppfattning som Ulrika Falk, Socialdemokraterna, redovisade i en intervju gällande kulturskolan i Norrtelje Tidning den 9 oktober: ”Det finns ingen förklaring till varför man vill göra den här förändringen eller vad den ska leda till”.

Enligt Robert Beronius var slutsatsen i utredningen att kulturskolorna bör flyttas över till kultur- och fritidsnämnden. Varför redovisades inte denna utredning i det underlag som nämnderna fick, frågar Christina Hamnö, Roger Reinhold och Lasse Dalquist Öhlén.

Bild: Denny Calvo

I sin iver att genomföra de starkt ideologiskt färgade förändringarna gällande kulturskolan har alliansen tappat greppet om den demokratiska processen. För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att politiska beslut grundas på fakta och kunskap – inte bara på gissningar.

Annons

Annons

I det underlag till beslut som lades fram för barn- och skolnämnden den 2 september och för kultur- och fritidsnämnden den 12 september fanns bara påståenden och antaganden. Därutöver fanns information om de förändringar som redan gjorts som förberedelse för en överföring av kulturskolan till kultur- och fritidsnämnden.

Först en månad efter att ärendet hade behandlats i barn- och skolnämnden skrev nämndens ordförande Robert Beronius (L) i en artikel i Norrtelje Tidning att det 2014 gjorts en grundlig utredning. Enligt honom var slutsatsen i den att kulturskolorna bör flyttas över till kultur- och fritidsnämnden. Varför redovisades inte denna utredning i det underlag som nämnderna fick?

Författaren till utredningen, Håkan Sandh, tidigare rektor för en kulturskola och vice ordförande i Kulturskolerådet, skriver att kulturskolorna i Norrtälje med fördel kan sortera under kultur- och fritidsnämnden, men han skriver samtidigt att hans slutsats är att nämndtillhörigheten i sig inte är en viktig fråga. Håkan Sandh tar också upp en rad andra faktorer som behöver beaktas såsom finansieringsmodell, ökad tillgänglighet och breddning. Det hade varit av stort värde, om ledamöterna hade kunnat ta del av detta underlag inför besluten i nämnderna.

Annons

Vid en paneldebatt den 6 oktober, där representanter från alla partier samt kulturskolornas rektorer deltog, räknade Robert Beronius upp de förändringar, som alliansen vill göra utöver överföringen av kulturskolan till kultur- och fritidsnämnden. Man vill bland annat införa kulturcheckar.

Annons

För att, i likhet med Robert Beronius, hänvisa till Håkan Sandhs expertis inom området kulturskola citerar vi nedan ur en artikel av honom införd i Sydsvenskan den 21 maj 2015: ”Är kulturcheckar ett bra sätt att ge fler barn möjlighet att ägna sig åt sitt kulturintresse? Mitt svar är entydigt nej. Den helt dominerande kostnaden är lönekostnaden för lärare. Om förslaget inte bygger på att lönerna ska sänkas kostar varje elev lika mycket oavsett om det finns checkar eller inte. Kulturcheckar kräver fler tjänstemän och ökad byråkratisering.”

Slutligen vill vi i Vänsterpartiet citera vad kulturskolerektor Bengt Hilding skrev i sitt tackbrev till deltagarna i paneldebatten: ”Det är min förhoppning att ni skapar tid och utrymme att göra en rejäl konsekvensbeskrivning (och handlingsplan) för både kulturcheck, utvidgning av uppdraget och nämndtillhörighet. Det hänger ihop.”

Christina Hamnö (V), ledamot i barn- och skolnämnden

Roger Reinhold (V), ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Lasse Dalquist Öhlén (V), ersättare i barn- och skolnämnden, ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan