Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Rädda kulturskolan – byt nämnd

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Just nu pågår en ganska ensidig debatt om kulturskolan där många tycker till utan att egentligen ha fog för sina påståenden. För oss i Moderaternas ungdomsförbund (MUF), Liberalernas ungdomsförbund (LUF) och Centerns ungdomsförbund (CUF) är det viktigt att politiska beslut grundas på fakta och kunskap, inte bara på gissningar.

I en debattartikel påstår företrädare för Socialdemokraternas ungdomsförbund (SSU) att vilken nämnd som ansvarar för kulturskolan påverkar ”lärarnas möjlighet att undervisa ute på landsbygds- och skärgårdsskolorna”.

De alla flesta ungdomar vill hellre dansa, spela teater, utveckla datorspel och måla än att till exempel sjunga i kör. Detta behov tillgodoses inte av kulturskolorna i dag, skriver Albin Viktorsson, Alexander Castman och David Säll.

Bild: Rode Gradin

Annons

Annons

Fakta är att det inte finns något belägg för ett sådant påstående. Påståendet baseras nog främst på den felaktiga uppfattningen att nämndtillhörigheten för kulturskolan på något sätt skulle påverka hur skollagen eller Skolinspektionens beslut ska tolkas. Det gör det inte. Vare sig skollagen eller Skolinspektionen lägger någon vikt vid hur en kommun väljer att organisera sin verksamhet, och tur är väl kanske det.

Fakta är också att det gjorts flera olika utredningar och konsekvensanalyser av att flytta ansvaret för kulturskolorna till kultur- och fritidsnämnden, såsom ekonomisk konsekvensanalys, riskanalys och barnkonsekvensanalys. Enligt tjänsteutlåtandet, som baseras på flera olika utredningar, får kulturskolverksamheten bättre utvecklingsmöjligheter under kultur- och fritidsnämndens ansvar, då verksamheten blir en betydligt större del av nämndens verksamhet med ny nämndtillhörighet.

Tjänsteutlåtandet framhåller också att det kan uppstå synergieffekter vad gäller marknadsföring och kommunikation av utbud, där kultur- och fritidsnämnden har ett större antal naturliga kanaler för målgruppen. Det senare är ganska viktigt, eftersom den undersökning som genomfördes år 2017 visade att 20 procent av målgruppen inte ens vet om att det finns någon kulturskola i kommunen och att ännu färre visste vad kulturskolorna erbjuder för verksamhet.

Enligt SSU är allt frid och fröjd på kulturskolan och därför bör lämnas som den är. SSU blundar för att barn till högutbildade föräldrar i högre utsträckning deltar i kulturskolans verksamhet, att flickor deltar mer än pojkar och att barn med funktionsnedsättningar sällan får samma tillgång till kulturskolans verksamhet som sina vänner. SSU väljer också att blunda för att det utbud som erbjuds är ganska ensidigt. Ett bättre passande namn på kulturskolan skulle vara musikskolan.

Annons

Annons

Vi som representerar MUF, LUF och CUF är för valfrihet och eftersom vi också vill att beslut ska grundas på fakta tycker vi att det vore klokt att, i enlighet med den utredning som gjordes 2017, bredda utbudet till att omfatta mer än bara musik. Utredningen visade till exempel att de alla flesta ungdomar hellre vill dansa, spela teater, utveckla datorspel och måla än att till exempel sjunga i kör. Detta behov tillgodoses inte av kulturskolorna i dag.

Därför säger vi ”if it’s broken – fix it”, och allra bäst förutsättningar för att utveckla kulturskoleverksamheten har kultur- och fritidsnämnden, eftersom ”det viktigaste för kulturskolorna i Norrtälje är att få en förvaltningsledning och en nämnd som har tid och engagemang att ta ansvar för verksamheten och styra den mot uppsatta mål”, för att citera Håkan Sandh, som låtit utreda kulturskolans organisatoriska tillhörighet i Norrtälje kommun och som arbetat hela sitt yrkesliv inom barnkulturområdet, varav tio år på kulturskolornas riksorganisation Sveriges kulturskoleråd.

Albin Viktorsson, ordförande MUF Roslagen

Alexander Castman, ordförande LUF Roslagen

David Säll, ordförande CUF Norrtälje

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan