Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Robert Beronius: Nu lyfter vi kulturskolorna och stärker kulturlivet

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kulturskolan i Roslagen och Kulturskolan i Rimbo bedriver fantastiska verksamheter som behövs. Tyvärr har den kommunala kulturskolan under den senaste mandatperioden gått från att vara en riktig kulturskola med bred verksamhet, till att bli en ren musikskola. Dans och teater ingår inte längre i utbudet och önskemål om att utveckla verksamheten till att även omfatta andra områden som till exempel musikproduktion, dataspelsutveckling och hantverk har lämnats därhän.

Anmäl text- och faktafel

Det är uppenbart att kulturskolorna inte har fått den uppmärksamhet de förtjänar under barn- och skolnämnden ansvar, och det är kanske inte heller så konstigt. En stor del av barn- och skolnämndens ansvar är lagstadgad verksamhet och det är därför givet att lagstadgad verksamhet måste ges prioritet före annan frivillig verksamhet, såsom kulturskolan. I valet mellan å ena sidan satsningar på lärare och pedagoger i förskolor och grundskolor och å andra sidan satsningar på dans- och teaterlärare på kulturskolorna, kommer förskolorna och grundskolorna alltid att dra det längsta strået.

Annons

Annons

Jag vill ge kulturskolorna fortsatta och förnyade möjligheter till utveckling. De allra bästa förutsättningarna för det kommer kulturskolorna få under kultur- och fritidsnämndens ansvar, skriver Robert Beronius. Foto: Mats Åstrand, TT.

Jag är övertygad om att kultur- och fritidsnämnden med sin breda erfarenhet av kultur och skapande bättre kommer kunna utveckla verksamheten vid kulturskolorna. Kulturskolornas verksamhet ligger med sitt uppdrag helt i linje med kultur- och fritidsnämndens mål och ambitioner och behöver därför inte komma i konflikt med andra prioriteringar som kan förekomma inom barn- och skolnämnden. Inom kultur- och fritidsnämnden får kulturskolorna konkurrera på lika villkor med andra verksamheter som också är frivilliga för en kommun och inte enbart med lagstyrd verksamhet.

Jämför man med andra kommuner är det ganska vanligt att ansvaret för kulturskolorna ligger under en kulturnämnd eller en kultur- och fritidsnämnd och det finns många exempel på där detta fungerar alldeles utmärkt. Det finns också en tydlig trend där allt fler kommuner flyttar över ansvaret för kulturskolorna till kultur- och fritidsnämnder, och det på mycket goda grunder.

Miljöpartiet, ROOP och Vänsterpartiet har i tre olika debattartiklar bekymrat sig över bristen på utredningsunderlag. Detta trots att kulturskolornas organisatoriska tillhörigheter utretts flera gånger och att tjänsteutlåtandet faktiskt innehöll flera olika analyser ur olika perspektiv. Måhända något kortfattat, men det kan också bero på att det inte fanns några negativa konsekvenser att kommentera. De negativa konsekvenser som vädrats i den offentliga debatten har också visat sig vara helt grundlösa, såsom att möjligheten att gå från ordinarie undervisning skulle ha något med nämndtillhörigheten att göra.

Annons

Annons

Vill man fördjupa sig rekommenderar jag att man läser den grundliga utredning som gjordes 2014, där slutsatsen var just att ansvaret för kulturskolorna borde flyttas över till kultur- och fritidsnämnden. I den lyfter företrädare för den kommunala kulturskolan själv fram fördelarna med att tillhöra kultur- och fritidsnämnden, såsom ökade möjligheter till samarbete med konsthall, bibliotek med flera. Bland negativa risker framhålls i rapporten rädsla hos personalen för att förlora lön och status. Slutsatsen i rapporten är dock att sådan rädsla är obefogad.

Jag vill ge kulturskolorna fortsatta och förnyade möjligheter till utveckling. De allra bästa förutsättningarna för det kommer kulturskolorna få under kultur- och fritidsnämndens ansvar.

Robert Beronius (L), kommunalråd och ordförande i barn- och skolnämnden

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan