Annons

Annons

Annons

Reidar Carlsson

ledare centerpartistiskNorrtälje

Reidar Carlsson
Reidar Carlsson: Fler än C måste inse att de obehöriga lärarna behövs

Text

Detta är en opinionstext.NT:s ledarsida står fri, men delar Centerpartiets värderingar.

När lärarlegitimationen infördes i den svenska skolan för några år sedan var syftet bland annat att öka lärarnas status och få fler att vilja utbilda sig till lärare. De målen har inte uppnåtts. Lärarna har i och för sig fått högre lön, men det har berott på statliga öronmärkta lönesatsningar.

Anmäl text- och faktafel

I stället har lärarlegitimationen skapat stora problem på skolorna. Obehöriga lärare får till exempel inte sätta betyg och får inte längre vikariat än ett år.

I dag undervisar 31 000 personer utan lärarutbildning och Skolverkets prognos är att det kommer att saknas 80 000 lärare om tio år. Då kan inte regelverket utgå från att obehöriga lärare inte skall finnas. Det är bra att Centerpartiet nu insett det. Förhoppningsvis följer andra partier efter. Foto: Gorm Kallestad, TT.

Annons

Tanken bakom detta var antagligen att andelen obehöriga lärare snabbt skulle minska och att det bara skulle bli behöriga lärare kvar. Men så har inte skett. Tvärtom har andelen obehöriga lärare ökat, och andelen är dessutom störst i skolor med många lågutbildade förändrar och på landsbygden.

Annons

Från rikspolitikernas sida tycks man inte ha förstått vilka problem som lärarlegitimationen har ställt till med i skolan. I stället för att försöka göra något åt problemen har till exempel S-MP-regeringen utökat dem genom att införa legitimationskrav även på fritidshemmen. Och detta trots att Skolverket siffror visar att det i dag undervisar 31 000 personer utan lärarutbildning och verkets prognos är att det kommer att saknas 80 000 lärare om tio år.

C-ledningen har insett att obehöriga lärare kommer att finnas kvar i svensk skola under många år

Men nu tycks äntligen politikerna ha vaknat. I alla fall i ett parti: Centerpartiet. C-ledningen har insett att obehöriga lärare kommer att finnas kvar i svensk skola under många år, och vill därför att politikerna slutar att tränga undan och försvåra för de obehöriga lärarna att arbeta i skolan. I ett skolprogram, som skall behandlas på partiets stämma i slutet på september, föreslår C-ledningen att obehöriga lärare skall kunna anställas under en längre tid än ett år och att rektorerna skall kunna ge obehöriga lärare rätt att sätta betyg.

Annons

Annons

Det här är mycket bra förslag. Det är en anpassning till verkligheten, där det saknas tiotusentals behöriga lärare. Då duger det inte att hoppas att allt löser sig, till exempel genom att behöriga lärare som har bytt yrke plötsligt återvänder till skolorna. I stället måste skolorna fungera, och ge alla elever en bra undervisning, även med många obehöriga lärare.

Det är därför bra att Skolverket i början av juni i år meddelade att man har tagit fram ett stöd till obehöriga lärare, så att de får bättre förutsättningar att klara sitt jobb. Det handlar om läroplaner och regelverk, hur undervisning skall bedrivas och hur det går till att sätta betyg.

Det är en väldigt typisk reaktion från lärarfackens sida.

Det här ökar kvaliteten i skolan och hjälper eleverna. Trots det är lärarfacken emot. Enligt dem är det "högst olämpligt" att Skolverket har tagit fram detta material. Det "devalverar synen på läraryrket".

Det är en väldigt typisk reaktion från lärarfackens sida. Det var de som låg bakom reformen med lärarlegitimationen och de tycks inte vilja förstå att reformen har medfört stora problem för den svenska skolan och för många elever, inte minst för små skolor på landsbygden.

Centerpartiet stödde denna reform, men har nu insett att reformen skapade problem. C-ledningen är nu beredd att försöka anpassa reformen efter verkligheten. Förhoppningsvis följer andra partier nu efter. Att lärarfacken skulle göra det är antagligen för mycket begärt.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan