Annons

Annons

Annons

Reidar Carlsson

ledare centerpartistiskNorrtälje

Reidar Carlsson
Reidar Carlsson: Ryktena om framtida elbrist är totalt felaktiga

Text: 

Detta är en opinionstext.NT:s ledarsida står fri, men delar Centerpartiets värderingar.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 2 kommer att stängas under hösten, eller allra senast vid årsskiftet. Ringhals 1 kommer att stängas senast nästa årsskifte. Det har Vattenfalls styrelse beslutat.

Anmäl text- och faktafel

Det här beslutet har gjort många kärnkraftsvänner upprörda. De varnar för att stängningen kommer att orsaka elbrist i Sverige. Och skulle inte så bli fallet menar kärnkraftsvännerna att avstängningen av de båda reaktorerna gör att den svenska elexporten minskar. Då menar de att andra länder, till exempel Tyskland, måste använda mer kol och naturgas, vilket skulle öka utsläppen av växthusgaser.

Annons

Annons

Det kommer inte att bli elbrist när Ringhals 1 och 2 stängs ner. Inte heller kommer den svenska elexporten att minska. Det framgår av Energimyndighetens senaste prognos. De rykten som kärnkraftsvännerna spridit är alltså totalt felaktiga. De gamla reaktorerna kan stängas utan problem. Foto: Adam Ihse, TT.

För några dagar sedan kom Energimyndigheten med sin senaste prognos för den svenska energianvändningen de närmaste åren. Prognosen visar inte alls på någon elbrist trots att Ringhals 1 och 2 stängs, inte heller på någon minskad elexport. I stället pekar prognosen på en kraftig ökning av elproduktionen i Sverige de kommande åren, framför allt på grund av mer el från vindkraft: från 17 TWh vindkraft 2018 till 37 TWh 2022. Även el från solcellsanläggningar förväntas öka kraftigt, om än i mindre tal: från 300 GWh 2018 till 1 300 GWh 2022.

Det här gör att Energimyndigheten räknar med att den svenska elexporten ökar från 17 TWh under 2018 till 29 TWh under 2022.

Både Moderaterna och Kristdemokraterna vill dock tvinga Vattenfall att driva reaktorerna vidare.

Självklart skulle elexporten ha ökat ännu mer, cirka 13 TWh, om de båda Ringhalsreaktorerna hade varit i gång med full effekt. Men båda reaktorerna kräver omfattande ombyggnader för att klara de krav på ökad säkerhet som Fukushimaolyckan 2011 gav upphov till. Vattenfall bedömer att kostnaderna blir så stora att de inte kan avbetalas under reaktorernas livslängd. Och därför beslutade Vattenfalls styrelse att stänga reaktorerna.

Annons

Annons

Både Moderaterna och Kristdemokraterna vill dock tvinga Vattenfall att driva reaktorerna vidare. Orsaken sägs vara omtanke om klimatet och den svenska elförsörjningen. KD-ledaren Ebba Busch Thor har även öppnat för att staten skall skänka bort reaktorerna till andra kraftföretag.

Som Energimyndighetens prognos visar behövs inte Ringhalsreaktorerna för att klara elförsörjningen. Och det är helt onödigt att staten går in och subventionerar Vattenfall med de mångmiljardbelopp som krävs för att bygga om reaktorerna bara för att Sverige skall kunna exportera mer el.

Svenska skattebetalare skall inte subventionera nya kärnkraftverk.

Andra länders elförsörjning eller koldioxidutsläpp kan knappast vara Sveriges ansvar. Om Moderaterna och Kristdemokraterna ändå vill att Sverige skall ta ett sådant ansvar, så finns det mycket mer effektiva och billiga sätt att minska koldioxidutsläppen utomlands än att betala för en olönsam ombyggnad av gamla och osäkra kärnkraftsreaktorer, till exempel genom stöd till utbyggnad av vindkraftverk och solcellsanläggningar.

Svenska skattebetalare skall inte subventionera nya kärnkraftverk. Det sägs i den energiöverenskommelse som bland annat Moderaterna och Kristdemokraterna står bakom. Det vore därför orimligt om svenska skattebetalare skulle börja subventionera driften av två gamla reaktorer, vars el inte behövs för att klara elförsörjningen.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan