Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Kriminalpolitiskt snömos i Norrtälje

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Stiftelsen Tryggare Sverige har flera gånger gett pris till Norrtälje kommun för ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete. Senast skedde det åren 2018 och 2019.

Anmäl text- och faktafel

Norrtälje har till och med år 2014 utsetts till den tryggaste kommunen i Stockholms län. Men hur är det egentligen om man närmare granskar brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet i vår kommun?

Om inga drastiska brottsförebyggande åtgärder vidtas nu ligger Norrtälje illa till på några års sikt när det gäller tryggheten för medborgarna. Det kan röra sig om kameraövervakning och ett effektivare brottsförebyggande arbete hos ansvariga myndigheter, skriver Peter Gerdman. Foto: Claudio Bresciani, TT.

Annons

I en debattartikel i Norrtelje Tidning skriver nämligen ordföranden för MUF i Roslagen, Albin Viktorsson, att både Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt SKL, Sveriges kommuner och landsting, hävdar att Norrtälje ligger i riskzonen när det gäller otrygghet hos invånarna för att bli utsatt för brott. Det anmäls nämligen 11 våldsbrott per 1000 invånare varje år och totalt 750 våldsbrott.

Annons

Tvärtemot vad Stiftelsen Tryggare Sverige påstår är förmodligen Norrtälje kommun, enligt min mening, inte en trygg kommun att bo i. Det finns till exempel påtagliga ordningsproblem i kommunen bland annat kring busstationerna i Norrtälje och Rimbo. Vidare finns det problem med narkotikalangning bland annat i skolorna. Så kallade buskörningar i tätbebyggda områden är ett annat problem liksom butiksrån.

Det förtjänar att påpekas att kommunen endast ligger 60-70 kilometer fågelvägen från så kallade särskilt utsatta områden i Tensta-Rinkeby och Uppsala. Det är fråga om samhällen där en regelrätt maffiakultur bitit sig fast, enligt journalisten och författaren Joakim Palmkvist. Han har närmast undersökt förhållandena i Malmö och den grova våldsbrottsligheten där med dödsskjutningar och sprängningar. Liknande brottsstrukturer finns på andra håll till exempel i Tensta-Rinkeby.

Enligt min mening ligger uppenbarligen Norrtälje illa till på några års sikt när det gäller tryggheten för medborgarna om inga drastiska brottsförebyggande åtgärder vidtas nu. Det kan röra sig om kameraövervakning, kommunala ordningsvakter och ett effektivare brottsförebyggande arbete hos ansvariga myndigheter.

Annons

Mot den bakgrunden blir jag aningen förvånad när jag läser i Norrtelje Tidning om kommunens tre ”medborgarlöften” som polisen och kommunen genom avdelningen Trygg i Norrtälje (TINK) utarbetat. Dessa ”medborgarlöften” verkar närmast likna ”kriminalpolitiskt snömos” och saknar den konkretisering som nu måste till om inte Norrtälje skall hamna i en allvarligare brottssituation i framtiden. Dessa medborgarlöften är som nummer ett ”konkretisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomars och unga vuxnas droganvändning”, som nummer två ”öka medvetenheten kring våld i nära relation och med extra fokus på ungdomar” samt slutligen ”utveckla dialogmöten för att öka invånarnas delaktighet i det brotts- och trygghetsskapande arbetet”.

Annons

Det framgår tydligt att dessa medborgarlöften är så pass ”fluffiga och svårmätbara” och svåra att följa upp att de knappast kommer att ha någonting med den framtida brottsutvecklingen att göra.

Jag föreslår att kommunledningen snarast tar fram ett konkret och handlingskraftigt heltäckande brottsförebyggande program för hela kommunen. Det brottsförebyggande arbete som nu pågår bådar nämligen inte gott för framtiden. Trygg i Norrtälje (TINK) framstår tyvärr som en potemkinkuliss.

Peter Gerdman, Norrtälje

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan