Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Utlys klimatnödläge i Norrtälje kommun

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vår gemensamma livsmiljö är hotad. Vi vädjar till Norrtäljes folkvalda att agera kraftfullt och utlysa nödläge för klimatet i Norrtälje kommun.

Anmäl text- och faktafel

I dag står världen inför ett globalt klimathot som kommer att drabba även oss här i Norrtälje. Politiska ledare i Sverige och världen tycks leva i förnekelse inför hur konsekvenserna av våra koldioxidutsläpp kommer att drabba oss, våra barn och kommande generationer med full kraft. Många kommuner och lokala myndigheter kan nu spela en avgörande roll när det gäller att genomföra de förändringar som krävs för att hejda en katastrof.

Annons

I dag står världen inför ett globalt klimathot som kommer att drabba även oss här i Norrtälje. Vi vädjar till Norrtäljes folkvalda att agera kraftfullt och utlysa nödläge för klimatet i Norrtälje kommun, skriver företrädare för Fridays for Future, Parents for Future, Roslagens Naturskyddsförening och Klimatriksdagen. Foto: Fredrik Sandberg, TT.

Annons

På flera ställen runt om i världen har man på det lokala planet utlyst nödläge för klimatet. I städer som Vancouver, Basel, och Oxford har man gått före och visat vägen. Nyligen utlyste även Storbritannien, som första land, klimatnödläge.

Efter att ha tagit del av kommunens handlingsplan med åtgärder för klimat- och energiarbetet har vi insett att de åtgärder som hittills tagits i Norrtälje när det gäller att säkerställa en hållbar utveckling och koldioxidneutral livsstil är vällovliga med tyvärr helt otillräckliga. Vi har därför beslutat att vända oss till våra folkvalda politiker med en akut vädjan.

Vi anser att Norrtälje kommun, för att möta den akuta klimatkrisen, måste mobilisera alla tänkbara resurser. Det kommer att krävas genomgripande förändringar och en aktiv agenda som i allt sätter vår gemensamma framtid i världen och Norrtälje överst. Om vi ska ha minsta chans att lyckas med vår omställning måste alla politiska beslut tas mot bakgrund av den akuta klimatkrisen.

Vi anser att Norrtäljes politiker nu behöver:

1. Erkänna att vi befinner oss i ett klimatnödläge.

2. Ge kommunen i uppdrag att skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska arbete.

3. Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla kommunens invånare om nödläget och samverka med lokala aktörer för en skyndsam omställning. Kommunen bör även löpande informera medborgarna om vilka åtgärder som vidtagits.

Annons

Annons

4. Erkänna att nödläget varar tills världens nationer säkerställt att målet att den globala uppvärmningen inte passerar ödesdigra 1,5 grader, i enlighet med Parisavtalet.

5. Fastställa att kommunen enligt klimatnödlägesplanen prioriterar att samarbeta med andra kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens och ta kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning tills högre politiker tar sitt fulla ansvar för omställningen till en hållbar framtid.

Om vi ska kunna se kommande generationer i ögonen är det dags att agera nu. Vi vill stå bakom våra politiker i den omställning som kommer att krävas och har därför även lämnat in dessa synpunkter som ett medborgarförslag som går att rösta på via kommunens hemsida.

Tyra Blum (MP), Fridays For Future

Alva Westling, Fridays For Future

Jörg Hellkvist, Parents For Future

Thomas Hedlund, Fridays For Future

Victoria Hellström, Roslagens Naturskyddsförening

Per Bengtson, Roslagens Naturskyddsförening

Torbjörn Vennström, vice ordförande Klimatriksdagen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan