Annons

Annons

Annons

Annons

Stormen Alfrida

Debatt
Skogsägare kan behöva plantera efter stormen Alfrida

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Är skogen för gles efter stormen kan man behöva kompletteringsavverka för att kunna anlägga ny skog. Foto: Henrik Ismarker, Spillersboda flygfoto.

Annons

De senaste veckorna har vi fått besvara en rad frågor om hur skogsägare ska hantera skogen efter stormen Alfridas härjningar här på debattsidan. Det är givetvis tråkigt att vi har så många skogsägare i länet som drabbats, men det är samtidigt glädjande att det finns en vilja att göra rätt på ett hållbart sätt i den stormfällda skogen.

Annons

Anmäl text- och faktafel

Håkan Elmquist har i ett debattinlägg några frågor om hur man ska tänka med återplantering i stormfälld skog. Generellt gäller ju att det inte får finnas för mycket färskt barrvirke kvar i skogen på grund av risken för skadeinsekter. Avverkningar på minst 0,5 hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen och dessutom finns skyldigheten att få upp ny skog efter avverkning, även efter en storm.

Annons

Det finns många olika sätt att sköta sin skog beroende av vilka mål man har med ägandet och brukandet. Dessutom varierar skogens förutsättningar. Därför är det svårt att i detalj ge självklara svar på hur skogsägare ska agera, men låt oss göra ett försök:

Håkan Elmquist frågar: Vad gäller om skogen blir för gles efter stormen, om man ska kompletteringsavverka och i så fall när?

Svar: Är skogen för gles efter stormen kan man behöva kompletteringsavverka för att kunna anlägga ny skog. Det finns ett diagram i bilaga 1 till Skogsvårdslagen där man kan se när virkesförrådet blivit för lågt och när man normalt sett behöver se till att få upp ny skog.

Fråga: Vad händer med luckor i bestånden? Plantering eller naturlig återväxt?

Svar: Luckor i bestånden till följd av stormen där det sedan blir naturlig föryngring med björk och asp kan för en markägare vara positivt och skapa en variation i skogslandskapet. En annan skogsägare kanske tänker annorlunda och hellre vill göra en avverkning och plantera för att få upp ett helt nytt bestånd.

Annons

Det finns säkert många fler frågor hos länets skogsägare kring detta och vi vill verkligen uppmuntra alla att ta del av informationen på vår webb, skogsstyrelsen.se, ta kontakt med Skogsstyrelsen lokalt eller ditt ombud för råd som gäller just dina förhållanden.

Karolina Johansson, skogskonsulent, Stockholm-Gotland, Skogsstyrelsen

Stefan Lindstedt, distriktschef, Stockholm-Gotland, Skogsstyrelsen

Annons

Annons

Till toppen av sidan