Annons

Annons

Annons

Annons

Stormen Alfrida

Debatt
Vad menar Skogsstyrelsen med "avverkning"?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vad menar Skogsstyrelsen med begreppet avverkning? Betyder det att man tar reda på och sågar upp de träd som stormen fällt? Eller betyder det att man, i en skog som drabbats av stormskador, fäller de träd som fortfarande står upp, frågar Rune Karlsson.

Bild: Måna J Roos

Annons

Jag vill tacka Karolina Johansson och Stefan Lindstedt på Skogsstyrelsen för förtydligandet i deras replik på min debattartikel! Jag har tydligen inte begått något brott och kan andas ut, men jag förstår fortfarande inte.

Anmäl text- och faktafel

På Skogsstyrelsens hemsida står under rubriken Anmäl avverkning även vid stormfällning följande: ”Avverkning som är ett halvt hektar eller större ska du anmäla till Skogsstyrelsen. Det gäller även när avverkning sker på grund av att skogen har skadats. Du får påbörja avverkningen tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts till Skogsstyrelsen.”

Annons

Annons

Karolina Johansson och Stefan Lindstedt skriver att det är ett missförstånd. ”Att ta ned enstaka träd i den omfattningen behöver nämligen inte anmälas till oss. Gränsen går alltså vid avverkningar större än 0,5 hektar.”

Det vore nog bra om vi kunde klara ut det här. Problemet tycks vara att vi uppfattar och använder begreppet ”avverka” på olika sätt.

Avverka betyder enligt Svenska Akademins ordlista ”fälla och göra virke av träd eller skog”. Nu är väl inte Svenska Akademin några experter på det här området. Om de vore det, så skulle de veta att man kan avverka skog och använda den råvara, som man får ut, till mycket annat än virke. Men det där med ”fälla träd eller skog” stämmer överens med min egen uppfattning om vad avverka betyder. Eftersom det inte går att fälla träd som redan ligger ner, så uppstår frågan: Kan man avverka stormfälld skog?

I NT:s artikel stod att ”Avverkning/bortforsling av stormfälld skog på en yta större än en halv hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen”. Här står det alltså ”avverkning av stormfälld skog”. Med det måste, vad jag förstår, avses de träd som stormen fällt.

Nu vill jag inte ställa Skogsstyrelsen till svars för vad tidningens reporter skrivit, men jag skulle ändå vilja veta vad myndigheten menar att begreppet avverkning innebär i det här sammanhanget. Betyder det att man tar reda på och sågar upp de träd som stormen fällt? Eller betyder det att man, i en skog som drabbats av stormskador, fäller de träd som fortfarande står upp?

Annons

Nästa fråga som jag skulle vilja ha klarhet i är, om avverkning enligt Skogsstyrelsen omfattar både gallring och slutavverkning. Eller är avverkning i Skogsstyrelsens språkbruk alltid lika med slutavverkning och är slutavverkning alltid detsamma som kalhuggning?

För undvikande av framtida missförstånd vore det bra om Skogsstyrelsens representanter kunde förklara för oss fåkunniga hur de använder de olika begreppen.

Rune Karlsson, Husinge

Annons

Annons

Till toppen av sidan