Annons

Annons

Annons

Rädda LSS – vår viktigaste frihetsreform

LSS är en av våra viktigaste frihetsreformer. Den ger människor med funktionsnedsättning möjlighet att delta i samhället, arbeta, studera och leva ett vanligt liv.

Anmäl text- och faktafel

Men de försämringar som skett inom LSS-området under den nuvarande mandatperioden är en direkt konsekvens av regeringens politik, vars tydliga syfte har varit att sänka kostnaderna för personlig assistans. Centerpartiet vill gå tillbaka till det som är ursprungstanken med LSS – ge personer med funktionsnedsättning rätten att leva som alla andra.

Nedskärningarna av LSS har fått orimliga konsekvenser för en av samhällets mest utsatta grupper, skriver Per Lodenius och Henrik Eriksson. Foto: Janerik Henriksson, TT.

Annons

Annons

Nedskärningarna av LSS har fått orimliga konsekvenser för en av samhällets mest utsatta grupper. Det gäller inte minst alla de barn som har svåra andningsproblem och som behöver hjälp för att kunna leva ett bra liv.

Sedan Socialdemokraterna tog över makten har assistansen för över 1 500 personer dragits in. Vi i Centerpartiet anser att detta är fel väg att gå. För oss är det en självklarhet att prioritera frågor om grundläggande rättigheter.

Det är allvar nu! Intentionerna i LSS måste återupprättas och vi måste kunna garantera att de som är i behov av stöd också får det, även på lång sikt. Centerpartiet vill därför genom en lagändring slå fast att andning och sondmatning är grundläggande behov.

Vi satsar därför 700 miljoner årligen för att säkerställa att när lagändringen trätt i kraft ska dessa människor kunna få statlig assistans. Människor med funktionsnedsättningar måste kunna känna trygghet i att stöd och hjälp alltid finns att få.

Fortsatt vill vi i Centerpartiet göra det möjligt för fler människor med funktionsnedsättning att komma ut på arbetsmarknaden. Enligt statistik från SCB är arbetslösheten högre hos personer med funktionsnedsättning än hos befolkningen i övrigt. Det måste vi ändra på. Personer med funktionsnedsättningar måste få möjligheten att få ett jobb och även möjligheten att skapa jobb genom eget företagande. Men vi måste också kunna garantera bra levnadsvillkor även för den som inte kan arbeta på grund av en funktionsnedsättning.

Annons

Särskolan är viktig för de elever som behöver denna skolform. Samtidigt så innebär en placering i särskolan begränsningar när det gäller möjligheter till vidareutbildning och arbete när man blir äldre.

Annons

Centerpartiet vill öppna upp fler möjligheter för den som går i särskolan. Det handlar om möjlighet till anpassad utbildning både inom yrkeshögskolan som högskolan liksom lärlingsutbildning och andra arbetsmarknadsanpassade utbildningar för den som gått i särskolan.

Även i skolan krävs förbättringar så att varje elev ska få de förutsättningar de behöver för att lyckas. Vi i Centerpartiet vill exempelvis se fler speciallärare så att fler elever tidigt kan få det stöd som de behöver. Vi vill också göra om lärarutbildningen i stort och göra en översyn av de specialpedagogiska momenten.

Per Lodenius (C), riksdagsledamot och funktionshinderspolitisk talesperson

Henrik Eriksson (C), landstingskandidat

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan