Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Vi kan inte sluta registrera nyckelbiotoper i Norrtälje kommun

Att certifieringen gör det i princip omöjligt att sälja virke avverkad i en nyckelbiotop är en fråga som de certifierade aktörerna får hantera. Skogscertifiering är bra, men myndigheterna styr inte över den, skriver Stefan Lindstedt och Jonas Löfstedt. Foto: Visar Ruud, TT.

Annons

I en replik i Norrtelje Tidning uppmanar centerpartisterna Anders Olander och Stefan Lindskog oss att sluta registrera nyckelbiotoper i Norrtälje kommun och inte heller registrera något som vi inte kan ge ersättning för.

Vilka politiska uppdrag som ges till oss lämnar vi åt politiken att debattera och besluta om. Men med det uppdrag vi har från regeringen i dag med en landsomfattande inventering, ser vi inte att det är möjligt att sluta identifiera nyckelbiotoper. Vi kan inte gå utanför de ramar som vi är satta att verka inom.

Att registreringen av nyckelbiotoper skulle ske slumpmässigt är inte en bild vi delar. Det ligger ett gediget arbete bakom metoden som utförs av specialistutbildade skogskonsulenter där vi ställer höga kompetenskrav. Ständiga kalibreringsövningar görs för att skapa en så korrekt och objektiv inventering som möjligt. Det pågår också ett arbete med att utveckla vägledning för inventeringen och uppföljningsmetoder för att få än mer enhetliga bedömningar.

Annons

Annons

Som vi skrev i vårt första inlägg finns möjlighet för skogsägaren att få ersättning om skogen skyddas formellt med upp till 125 procent av marknadsvärdet. Det blir också allt fler skogsägare som på eget initiativ kontaktar Skogsstyrelsen och önskar få sin skog formellt skyddad genom det nya projekt vi startat för att underlätta den hanteringen (Nya Komet).

När det gäller ersättning till skogsägare har vi fått en påse pengar från våra folkvalda, dessutom 250 miljoner extra årligen i tio år, som vi bedömer kommer att räcka till det mål som är uppsatt för formellt skyddad skog. Däremot kommer pengarna inte att räcka till all skog med höga naturvärden. Därför har vi en strategi för formellt skydd av skog där vi ger särskild prioritet åt de skogsägare med högst andel nyckelbiotoper på sina marker.

I skogs- och miljöpolitiken finns det också en förväntan på att skogsbruket tar ett ansvar för att på frivillig väg undanta skog från skogsbruk. Målet som regeringen beslutat om är att de frivilliga avsättningarna ska uppgå till 1,45 miljoner hektar skogsmark senast år 2020, vilket motsvarar cirka fem procent av skogen. Det innebär inte att varje skogsägare behöver göra det, utan det kan ses som ett samlat mål för hela skogsbruket.

Nyckelbiotoper är skogsområden som har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. Inventeringen ger ett viktigt beslutsunderlag för att ta bland annat ta ställning till vilka skogar som bör skyddas formellt och vilka skogar som kan undantas på frivillig väg.

Annons

Annons

Att certifieringen gör det i princip omöjligt att sälja virke avverkad i en nyckelbiotop är en fråga som de certifierade aktörerna får hantera. Skogscertifiering är bra, men myndigheterna styr inte över den.

Vi förstår vi att det finns skogsägare som känner att de hamnar i kläm när de inte får ersättning. Vi kan bli bättre på att kommunicera med skogsägaren i de här fallen. Skogsägarnas synpunkter i den här frågan är därför en viktig del i den mycket betydelsefulla dialog och samverkan som vi just nu har med bland annat skogsbruket.

Vi får uppdrag från regering och riksdag, vi har lagar att förhålla oss till och vi har fått en begränsad påse pengar för att ersätta skogsägare. Det är ramarna som getts till oss av våra folkvalda. Inom dessa ramar arbetar vi varje dag med att möta varje enskild skogsägares situation på ett så bra sätt vi bara kan.

Stefan Lindstedt, Skogsstyrelsen, distriktschef Stockholm-Gotland

Jonas Löfstedt, Skogsstyrelsen, regionchef region Mitt

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Till toppen av sidan