Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Skogsstyrelsen missförstår skogsägarnas oro

Ett enkelt tjänstemannabeslut, om registrering av ett skogsområde som nyckelbiotop, leder till att den enskildes mark blir i stort sett värdelös. Det kan handla om miljonbelopp, skriver Anders Olander och Stefan Lindskog. Foto: Bertil Ericson, TT.

Annons

Stefan Lindstedt och Jonas Löfstedt på Skogsstyrelsen skriver i Norrtelje Tidning angående debatten om skogen, nyckelbiotoperna och äganderätten: "Det är begripligt att enskilda skogsägare blir oroliga när de följer debatten om äganderätten och att den skulle vara hotad".

Men Skogsstyrelsen missförstår oron. Det är inte debatten som skapar oro – utan oron skapas av det som händer i verkligheten, när en granne plötsligt får ett brev från Skogsstyrelsen och därmed i praktiken fråntas möjligheten att bruka en del av sin skog. Brukanderätten är en väsentlig del av äganderätten. En nyckelbiotopsregistrering drabbar den enskilde på ett sätt som upplevs som både slumpmässigt och rättsosäkert.

Annons

Annons

Det stämmer att Skogsstyrelsen agerar på uppdrag av regeringen. Men det finns kraftig kritik från många håll. Till exempel skriver riksdagens miljö- och jordbruksutskott den 27 mars: "Utskottet anser att regeringen borde säkerställa att inventeringen är rättssäker och effektiv samt att klassificeringen av nyckelbiotoper tar hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna" och "För att markägare som gör insatser för att skydda sin skog inte ska skadas ekonomiskt är det enligt utskottet också viktigt med fungerande ersättningsformer".

Stefan Lindstedt och Jonas Löfstedt skriver att en registrerad nyckelbiotop inte innebär att den inte får avverkas. Men det är bara en del av sanningen. De glömmer att skriva att i en nyckelbiotop får ingen åtgärd utföras utan att Skogsstyrelsen tillfrågas ("samråd"). Är det sedan en ansvarsfull skogsägare, som har miljöcertifierat sin skog, så drabbas hen ytterligare: Certifieringen innebär ett åtagande att inte avverka i en nyckelbiotop. Även den skogsägare, som inte är certifierad, drabbas genom att virket från en nyckelbiotop i praktiken är osäljbart.

Det innebär att ett enkelt tjänstemannabeslut, om registrering av ett skogsområde som nyckelbiotop, leder till att den enskildes mark blir i stort sett värdelös. Det kan handla om miljonbelopp. Och eftersom en nyckelbiotop inte är ett juridiskt begrepp, så går beslutet heller inte att överklaga.

Annons

Dessa konsekvenser för den enskilde känner Stefan Lindstedt och Jonas Löfstedt mycket väl till, men de försöker svära sig fri från ansvar för. Men det är endast Skogsstyrelsen, som avgör om ett område skall anses utgöra en nyckelbiotop – man säger sig "äga" begreppet. Om man nu "äger" ett så kraftfullt verktyg, med så stora och oproportionerliga konsekvenser för den enskilde, ja då måste verktyget brukas med stor försiktighet. Skogsstyrelsen borde i stället bedriva en empatisk myndighetsutövning, med omsorg om de drabbade. Ett minimikrav borde vara att inte registrera fler nyckelbiotoper än man förmår att ge ersättning för.

Annons

Är det en värdefull nyckelbiotop kan det hända att den ges ett formellt skydd – och i det fallet utgår ersättning till skogsägaren. Men pengarna räcker inte på långa vägar till alla nyckelbiotoper. Så för de drabbade skogsägarna blir det till att stå med mössan i hand hos Skogsstyrelsen och hoppas på att de tillhör någon grupp som "prioriteras" när de otillräckliga medlen skall fördelas.

I Norrtälje kommun finns 1328 registrerade nyckelbiotoper (flest i hela landet, näst efter Gotland). Det är en orimlig börda, som redan har lagts på många skogsägare i kommunen. Och värre blir det eftersom den miljöpartistiska miljöministern Karolina Skog nyligen har gett Skogsstyrelsen ett uppdrag att påbörja en ny tioårig nyckelbiotopsinventering.

Centerpartiet i Norrtälje anser att det räcker nu – inga fler nyckelbiotoper bör registreras i Norrtälje kommun.

Anders Olander (C), kommunalråd Norrtälje kommun

Stefan Lindskog (C), vice ordförande Centerpartiet Norrtälje

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Till toppen av sidan