Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Effektiviseringen får inte drabba barn och lärare

Text

I de senaste dagarnas debatt kring effektiviseringarna i Norrtälje kommun skolbudget har Lärarnas Riksförbund Norrtälje som facklig part en tydlig åsikt som förmedlats till berörda parter i samverkan och som vi även vill lyfta i den offentliga debatten.

Lärarnas Riksförbund Norrtälje anser att det är positivt att skattepengar hanteras väl. Våra medlemmar är lärare men även innevånare och skattebetalare i den här kommunen de allra flesta av oss. Vi befarar dock att effektiviseringen leder till en väsentligt dyrare skola på andra plan, om det genomförs som planerat.

Effektiviseringen om 30 miljoner per år i tre år för grundskolan innebär stora risker med skolverksamheten i Norrtälje. Det är att riskera det humankapital som lärare utgör, och det är att ta risker med våra barn och ungdomars arbetsmiljö, skriver Anna-Karin Lönnström. Foto: Gorm Kallestad, TT.

Bild: TT

Annons

Åtgärderna för att kunna spara 30 miljoner kronor i grundskolan och förskolan handlar om, såvitt vi förstår, att dra in dubbelt ledarskap i en del klasser, att öka lärarnas undervisningstid i en redan tight schemaram och att minskning av möjligheterna att ta in vikarier.

Annons

Lärarnas Riksförbund Norrtälje befarar att detta kommer att slå mycket hårt mot lärare som redan i dag är tungt ansatta vad gäller arbetsmiljön. Detta har vi även framfört i de sammanhang där vi verkar som avtalspart i samverkan på olika nivåer.

Vad som gör läget än värre är att lärarnas arbetsmiljö även är våra barn och ungdomars arbetsmiljö. Barnen och ungdomarna som kommunen i sina mål och visioner vill förbättra för. Lärarnas Riksförbund Norrtälje har med glädje sett att kommunen lyft skolfrågan och har med förväntan sett fram emot att skolutvecklingsprogrammet, där tanken är att lärarna ska undervisa och att annan personal anställs för att utföra övriga arbetsuppgifter som en lärare utför, ska implementeras inom grundskoleverksamheten. Hittills har inga av de många bra föreslagna åtgärderna blivit verklighet. Kan det alls bli det med dessa besparingar undrar vi?

Norrtälje vill vara en attraktiv skolkommun och locka familjer vilket Lärarnas Riksförbund Norrtälje ser som positivt. Men om denna positiva utveckling sker på bekostnad av lärarnas, barnens och övrig personals arbetsmiljö har vi svårt att se det som en positiv utveckling.

Lärarnas Riksförbund Norrtälje vill att ansvariga politiker och ansvariga tjänstemän skaffar sig en klar bild över situationen på skolorna i kommunen. Undersök hur många lärare som slutat och vilka skäl det finns till det, hur många lärare som är obehöriga, hur många lärare och övrig skolpersonal som är sjukskrivna på grund av arbetsbelastning och hur många elever som inte får det stöd de har rätt till. Gör en inventering över hur skollokalerna disponeras, vilka renoveringar som måste prioriteras. Gör en riskbedömning för att se vilka konsekvenser förslaget med utökad undervisning för lärarna utan att ta bort övriga arbetsuppgifter kommer att få. Utifrån den kunskapen kan förslag läggas fram till förbättring och effektivisering av verksamheten.

Annons

Annons

Lärarnas Riksförbund Norrtälje befarar att resultatet av budgetförslaget blir ökade sjukskrivningar i lärarkåren, ökat ohälsotal bland lärare, barn och unga, lärare som byter kommun eller yrke samt att det blir avsevärt svårare för kommunen att rekrytera nya lärare.

Lärarnas Riksförbund Norrtälje anser att den här effektiviseringen om 30 miljoner per år i tre år för grundskolan är att ta stora risker med skolverksamheten i Norrtälje. Det är att riskera det humankapital som lärare utgör, och det är att ta risker med våra barn och ungdomars arbetsmiljö. Vi menar att en effektivisering i kronor inte bör ske på bekostnad av lärares och elevers arbetssituation. En sådan åtgärd kommer vi alla att förlora på i längden, både i kronor och i attraktivitet – det kan knappast anses vara effektivt använda besparingar.

Anna-Karin Lönnström, ordförande och kommunombud, Lärarnas Riksförbunds Kommunförening Norrtälje

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan