Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Reidar Carlsson: Utan fler poliser går det inte att stoppa de utländska stöldligorna

I somras hade Norrtelje Tidning en artikelserie som granskade de utländska stöldligor som härjar i Sverige, och som för ut sitt stöldgods via de svenska hamnarna, till exempel Kapellskär. Hela 1 500 personer menade polisen fanns i dessa nätverk, som beskrevs som "välorganiserade".

Vi beskrev hur polisens insatser inte får stopp på brottsligheten utan bara är en "nagel i ögat". Vi besökte Litauen och staden Kaunas, där handel med stöldgods blivit industri. Vi pratade med uppgivna poliser och tullare som kände sig maktlösa.

Det är bra att S-MP-regeringen nu agerar mot de utländska stöldligorna, även om det borde gjorts långt tidigare. Det största problemet är dock fortfarande olöst: att det finns för få poliser. Om poliser saknas, så hjälper inte skärpta lagar. Foto: Stina Stjernkvist, TT.

Annons

Att organiserade utländska stöldligor härjar i Sverige är inget nytt. Inte heller är det något nytt att polisen och tullen vill ha bättre verktyg för att bekämpa verksamheten, till exempel skärpa lagar.

Annons

Och nu har äntligen S-MP-regeringen reagerat. Justitieminister Morgan Johansson (S) presenterade i förra veckan ett åtgärdspaket för att stoppa de här ligorna. Bland annat vill han skärpa lagarna. Minimistraffet för inbrottsstölder skall höjas från sex månaders fängelse till minst ett års fängelse, och försök och förberedelse till häleri skall kriminaliseras. Det höjda straffet skall göra det lättare att utvisa dem som döms, och genom att göra förberedelse till häleri till ett brott kan man till exempel straffa dem som hyr lokaler där stöldgods lagras.

Dessutom skall en utredning undersöka om det går att införa tillträdesförbud till butiker för personer som upprepade gånger har dömts för butiksstölder. Kameraövervakningen nära gränserna skall också utökas, så att fordons registreringsnummer kan avläsas automatiskt. Därutöver får polis, tull och kustbevakning i uppdrag att ta fram förslag på hur de bättre kan samarbeta för att stoppa utförseln av stöldgods från Sverige.

Det sista är inte minst viktigt. Tullen kan i dag inte stoppa utförsel av stöldgods, och kan inte heller hålla kvar misstänkta brottslingar någon längre tid. Om tullarna misstänker att en bil med stöldgods är på väg ut ur landet måste de därför ringa efter polisen. Och innan polisen kommer kan det ta ganska lång tid, ibland så lång tid att tullen inte kan hålla kvar de misstänkta tjuvarna, vilket gör att de kan ta färjan ut ur Sverige med sitt stöldgods .

Annons

Annons

Här krävs ett bättre samarbete mellan polis och tull. En väg kan vara att polisen har personal ständigt på plats vid de större hamnarna, till exempel i Kapellskär. Tyvärr lär detta vara mycket svårt i dagsläget, med den stora polisbristen.

Ett annat sätt vore att utöka tullens befogenheter, så att tullen bland annat får rätt att hålla kvar misstänkta personer och slipper tillkalla polis. Ett tredje sätt kan vara att ändra lagen så att det räknas som smuggling att föra ut stöldgods från Sverige. Tullen har nämligen befogenhet att ingripa när det handlar om smuggling, men detta innefattar i dag bara narkotika eller kulturföremål.

NT:s artikelserie visar hur stort problemet är. Det är därför bra att S-MP-regeringen nu agerar, även om det borde gjorts långt tidigare. Det största problemet är dock fortfarande olöst: att få fler poliser i tjänst. Fler poliser måste utbildas och fler åtgärder måste genomföras för att få färre poliser att lämna sitt yrke. Om poliser saknas, så hjälper inte skärpta lagar.

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan