Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Kommunen måste planera för fler förskoleplatser

Det kommer inom ett par år att råda akut brist på förskoleplatser. Vänsterpartiet har under lång tid lyft behovet av flera förskolelokaler av kvalitet i kommunen, skriver Catarina Wahlgren och Christina Hamnö.

Det kommer inom ett par år att råda akut brist på förskoleplatser. Vänsterpartiet har under lång tid lyft behovet av flera förskolelokaler av kvalitet i kommunen. Under förra mandatperioden stred vi för nya lokaler till förskolan Blåklinten i Norrtälje. Förslag utarbetades av personalen på ett förtjänstfullt sätt.

Tyvärr drogs det ur dagordningen på sittande kommunfullmäktige av dåvarande kommunalråd Kjell Jansson (M). Nu har verksamheten bedrivits i tillfälliga baracker i fem år. En dyr lösning med lokaler som inte är optimala för verksamheten.

Vi har länge påtalat att kommunen bör ta fram en handlingsplan för att minska stora barngrupper. I en sådan plan måste försörjning av lokaler och personal ingå, skriver Catarina Wahlgren och Christina Hamnö.

Bild: Pontus Lundahl, TT

Annons

Vänsterpartiet föreslog att kommunen vid avtal med byggherre skulle ställa krav på en förskola i kvarteret Förrådet i Norrtälje. Det tidigare borgerliga styret sa nej till detta utifrån tron på att marknadskrafterna ska styra tillgången på förskoleplatser.

Annons

Vi har påtalat att den nya förskolan i Hallstavik redan från början kommer att bli för liten, de gamla lokalerna kommer att behövas även fortsättningsvis. I Vallby hage i Rimbo la kommunen för ett par år sedan ner förskoleverksamheten. Vi efterlyste då ett bredare beslutsunderlag som tog hänsyn till kommande bebyggelse och ett längre tidsperspektiv.

Det är viktigt att hitta platser för förskolor. Nu talas om Brännäsgården, att det finns bra möjligheter att lämna och hämta där, en fin gård, att det är lämpligt att en förskola ligger centralt. Brännäsgården ligger lämpligt för att vara fritidsgård. Där finns närhet till busstationen och till stadens högstadieskolor: Roslagsskolan, Grind, Hugin, Mimer och Montessori. Det finns ingen bättre plats för en fritidsgård.

Ambitionen att få tillräckligt med förskoleplatser får aldrig gå ut över fritidsgårdsverksamheten. En förskola ligger lämpligen nära grönområden. Det bör finnas plats för föräldrar att parkera nära och att köra vidare, utan att behöva backa. Detta tillgodoses inte vid Brännäs utan att ta mark av gården, parkeringen eller privata tomter runtom.

Vi är inte emot att använda paviljonger när platsbristen är akut. Är de inte utformade efter behoven innebär de dock inskränkningar i verksamhetens innehåll. Därför blir det nödvändigt att inhämta personalens specialkunskaper; det kan vara allt från vattenavrinning till möjligheter att släcka ner eller öppna upp, vid beställning av paviljonger.

Annons

Annons

Vi anser att kommunen bör initiera samtal med privata förskolor för att höra hur de ser på att utöka sin verksamhet och vilket stöd de behöver för att kunna göra detta. Ungefär 50 procent av förskoleverksamheten i kommunen drivs privat och många har varit verksamma i kommunen länge. Vi måste ta hjälp av alla som har erfarenhet och kunskap på området.

Vi har flera förslag som vi tycker är värda att undersöka:

• Vid förskolan Växtriket på Flygfältet stod till oktober 2016 en barack som plockades bort. Finns möjlighet att ställa dit en modernare paviljong?

• Intill förskolan Trollebo stod tidigare ett antal baracker som användes som tillfällig förskola. Nu används de som boende, men det finns utrymme mellan boendet och ladan nere vid Vätövägen.

• Hur ser möjligheterna att använda bottenplanet på gamla Grinds servicehus ut?

• Finns möjligheter att använda andra utdömda boenden, till exempel Gröna gränd?

• Finns möjligheter att flytta Blåklintens verksamhet i Lommarskolan medan man bygger en ny förskola i Vigelsjö?

• Vilka lokaler finns på Nordrona? Finns där plats att uppföra paviljongförskola? Det är nära skogen och nära pendlarparkering och buss och lämpar sig därför bra för förskoleverksamhet.

Vi har länge påtalat att kommunen bör ta fram en handlingsplan för att minska stora barngrupper. I en sådan plan måste försörjning av lokaler och personal ingå. Mer än halva mandatperioden har gått. Det är dags nu att styret visar att de tänker sätta barnen främst, att de menar allvar med att implementera barnkonventionen och att de tänker satsa på en långsiktigt hållbar utbildning av hög kvalitet.

Catarina Wahlgren (V)

Christina Hamnö (V)


www.norrteljetidning.se

redaktionen@norrteljetidning.se

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan