Annons

Annons

Annons

Norrtälje söder om ån

Lommarstranden kan rymma både naturvärden och bebyggelse

Kommunledningen har äntligen lyssnat på våra synpunkter och förslag. när det gäller planeringen av den nya stadsdelen Lommarstranden, skriver Kristoffer Stighäll, Ove Söllvander och Per Bengtson.

Kommunledningen har äntligen lyssnat på våra synpunkter och förslag. Tack!

Friluftsfrämjandet, Roslagens Ornitologiska förening och Roslagens Naturskyddsförening har under en tid ingått i en referensgrupp åt kommunen när det gäller planeringen av den nya stadsdelen Lommarstranden. Redan vid första mötet med kommunen framförde vi starka önskemål om att se det höga Storberget och dess naturskog, elljusspår, cykelled och breda strövstigar som en resurs för hela stadens invånare.

När vi tittade närmare på de naturvärden som vi misstänkte fanns på Storberget blev vi alltmer övertygade om att kommunen måste justera de ganska vidlyftiga byggplaner som från början i princip tog större delen av Storberget i anspråk, skriver Kristoffer Stighäll, Ove Söllvander och Per Bengtson.

Bild: Foto: Tobias Bernander

När vi tittade närmare på de naturvärden som vi misstänkte fanns där, blev vi alltmer övertygade om att kommunen måste justera de ganska vidlyftiga byggplaner som från början i princip tog större delen av Storberget i anspråk. Vår gemensamma syn är att dessa planer, om det blivit verklighet, starkt skulle ha inskränkt allmänhetens tillgång till detta fantastiska natur- och rekreationsområde. Fynden av ovanliga och rödlistade arter visar dessutom att området kvalar in på en topplats när det gäller oersättliga naturområden i kommunen. Och detta på gångavstånd från Norrtälje stadskärna!

Annons

Annons

Vi har nogsamt informerat kommunen om våra fynd, vår värdering av området och försökt beskriva det som en resurs för alla att få ta del av. I september månad fick vi se en ny skiss på hur kommunen tänker sig den framtida utvecklingen av Lommarstranden. Och den nya planen hade, som vi tolkar det, anpassats i allt väsentligt till den nya kunskap och de förväntningar som vi tre föreningar lämnat in. Nu är större delen av Storberget undantaget från exploatering, fler huskroppar placerade på mindre känslig mark i närheten, och hela planeringen bättre anpassad till de fysiska förutsättningarna. Det finns gott om plats för exploatering på andra delar av Nordrona-området, som inte har lika höga bevarandevärden.

För oss som värnar om naturen, friluftslivet och människans behov av närhet till naturen är detta något verkligt positivt. Med bevarandet av grönområdet Grindskogen vid Norrtäljeviken i färskt minne så visar den nu justerade planen för Lommarstranden och Storberget att kommunledningen faktiskt vill föra dialog och vill att allmänheten och de ideella föreningarnas engagemang och talan tas på allvar. Vi ser fram emot fler dialoger, som vi är övertygade om att alla kommer att dra nytta av.

Vi hoppas också att kommunen nu slutför det viktiga arbetet med en grönstrukturstrategi, där man kartlägger de värdefullaste grönområdena kring tätorterna och klargör vilka man vill bevara för framtiden. Storberget vid Lommarstranden är ett bra exempel på ett sådant grönområde och utan en plan blir det lätt "vilda västern" i planeringen av nya byggprojekt.

Annons

Annons

Kristoffer Stighäll, ordförande Roslagens Ornitologiska Förening

Ove Söllvander, styrelseledamot Friluftsfrämjandet Norrtälje

Per Bengtson, ordförande Roslagens Naturskyddsförening

Läs mer: Bostäder planeras i fågelparadis


www.norrteljetidning.se

redaktionen@norrteljetidning.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan