Annons

Annons

Annons

Annons

Våra aktioner är demokratiska

I en ledare förra veckan (12 augusti) oroar sig Reidar Carlsson för ett samhälle där lagen inte respekteras och efterföljs. Han tycker att våra politiker ska ta avstånd från alla typer av lagbrott och ”alltid fördöma dem som begår brott genom att ta lagen i egna händer”.

För oss är det självklart att civil olydnad är ett av många demokratiska verktyg som människor använder för att påvisa orättvisor och förtryck, skriver Sara Andersson och Johanna Eriksson.

Bild: Måna J Roos

Annons

Aktionsgruppen Tomma burar har brutit mot lagen tre gånger under augusti. Vi har genomfört så kallade öppna djurfritagningar, bland annat har vi befriat en lax från en laxodling i Uppland. Tomma burar är en av flera grupper som Reidar Carlsson kritiserar i sin ledare.

För oss är det självklart att civil olydnad är ett av många demokratiska verktyg som människor använder för att påvisa orättvisor och förtryck i syfte att skapa en fredligare värld. Genom historien har civil olydnad spelat en avgörande roll för att förändra lagstiftning åt ett mer rättvist håll. Kvinnlig rösträtt, fackliga rättigheter och miljöskydd är några exempel.

I den svenska demokratiutredningen från år 2000, som de dåvarande sju riksdagspartierna ställde sig bakom, finns följande skrivning om civil olydnad: ”Det måste finnas en acceptans mot dessa grupper; deras engagemang måste tas tillvara. Vi får inte förväxla demokratins fiender med dess kritiker”. Utifrån Reidar Carlssons ledare måste vi anta att han är djupt besviken på våra riksdagspolitiker.

Annons

Annons

Inom civil olydnad är öppenhet och villighet att ta ett eventuellt straff för sina handlingar två viktiga principer. Vi följer dessa principer och därför anser vi att våra aktioner är högst demokratiska. Men vi kommer givetvis att ställas inför rätta och med all sannolikhet bli dömda av samhället, likt andra som begår “lagbrott”.

Vår förhoppning är att vi bidrar till en samhällsutveckling där alla gruppers intressen tas tillvara, inklusive ickemänskliga djur. Djur har, precis som människor, ett intresse av att leva sina liv utifrån egna intressen och behov. Det faktum att djur betraktas som produktionsenheter istället för kännande individer är en av vår tids största moraliska katastrofer. När vi utmanar och ifrågasätter lagen gör vi det för att belysa behovet av en akut samhällelig attitydförändring.

Det kan vara frestande att likställa och fördöma alla typer av lagbrott, men att som Reidar Carlsson klumpa ihop våra aktioner med rasistiska hatbrott är ingenting annat än befängt. Här görs ingen åtskillnad mellan demokratins kritiker och dess fiender. Hatbrotten som begåtts mot romska tältläger har egoistiska motiv och är ett hot mot demokratin. Våra aktioner solidariserar med en utsatt grupp, djuren, genom att hävda deras rätt att leva sina liv.

Det är oroväckande när lagen betraktas som ett mål och inte som ett medel för att skapa en rättvisare värld. Vi måste stå upp för utsatta gruppers intressen, både när det är lagligt och olagligt.

Annons

SARA ANDERSSON, Tomma burar


JOHANNA ERIKSSON, Tomma burar

Annons

NT SVARAR:

Enligt Johanna Eriksson och Sara Andersson är deras agerande att räkna som civil olydnad, och därmed inte bara demokratiskt, utan också samhällsnyttigt. Frågan är om de laxodlare som får stora ekonomiska förluster på grund av Tomma burars aktioner håller med om samhällsnyttan.

Civil olydnad kan vara ett sätt att utveckla demokratin, vilket bland annat Martin Luther King visade. Jag har dock svårt att se att frisläppandet av laxar skulle förbättra den svenska demokratin; Tomma burar kan utan problem propagera mot laxodlingar och för en ”rättvisare värld” utan att behöva bryta mot lagen.

Istället kan Tomma burars aktion legitimera och inspirera andra att ta lagen i egna händer, även om jag förstår att Tomma burar inte vill tro detta. Tomma burars aktioner kan därför indirekt bli ett hot mot demokratin, trots att detta inte är syftet med aktionerna.

REIDAR CARLSSON, politisk chefredaktör

Annons

Annons

Till toppen av sidan