Annons

Annons

Annons

Hallstavik

Problem med arbetsmiljön är vanliga inom Svenska kyrkan

Guds hus är ingen fridens boning. Konflikter, hot och mobbning är vanliga i kyrkan men förtigs ofta, säger forskaren Per Hansson.

2012 var Svenska kyrkan den arbetsgivare som hade flest konflikter anmälda till Arbetsmiljöverket, skriver tidningen Arbetarskydd i en granskning.

Enligt forskningsrapporten ”Kyrkan är nog en lite speciell arbetsplats” från 2013 hade omkring en fjärdedel av Svenska kyrkans personal bevittnat mobbning eller trakasserier av kollegor, i 60 procent av fallen utan åtgärd från arbetsgivaren.

Annons

Knappt 20 procent hade utsatts för hot eller våld under det senaste året och nästan en tredjedel av de kvinnliga anställda kände olust och nedstämdhet.

Annons

Per Hansson är professor i pedagogik med inriktning mot organisation och ledarskap och en av författarna till studien.

Enligt honom har arbetsmiljöproblemen delvis sina rötter i kyrkans organisation.

– Det är ett antal saker som samverkar. En av dem är kombinationen av politiskt styre och kyrkoherdens mandat. Det uppstår lätt gränsdragningskonflikter mellan kyrkoherde och kyrkoråd.

Studien visar även på tendenser att sopa problem och konflikter under mattan.

– Det finns en godhetskultur inom kyrkan som gör att man inte tar tag i konflikter. Då eskalerar sådana här problem, säger Per Hansson.


Tobias Bernander

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan