Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies
Annons

Skolutredningen klar – nu är det upp till politikerna

Arbeta med synen på utbildning, förbättra kommunikationen i alla led och våga fatta beslut om skolstrukturen. Det är några rekommendationer till Norrtäljes politiker.

Skolutredningen är färdig och presenterar rekommendationer för hur kvaliteten ska öka.

Mer än två år efter att kommunfullmäktige fattat beslut om att utreda skolan ligger en färdig rapport på bordet. Det är HRM Affärsutveckling AB som står bakom utredningen kring skolstrukturen.

Under onsdagen ska kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) och barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) informera om rapporten på en pressträff. NT kan redan nu berätta om innehållet.

Utredarna har tagit fram en nulägesbeskrivning och kommit med ett antal rekommendationer som de anser att Norrtäljes politiker behöver beakta för att utveckla kvaliteten i kommunens skolor.

Det handlar om att förbättra kommunikationen både inåt och utåt, arbeta med att förändra attityder kring vikten av utbildning, stärka förtroendet mellan politiker, tjänstemän, skolledare, lärare, elever och föräldrar, men också att våga fatta beslut om vilka skolor som eventuellt kan utvecklas, avvecklas eller slås ihop. Hur blir upp till polikerna.

Kring frågan om småskolor konstaterar utredarna att det finns en trötthet i att frågan hamnat i långbänk och att det blivit ”politiskt käbbel”.

Utredarna tar ingen ställning till hur politikerna ska agera i frågan om antalet skolor. Däremot ställs argument upp för och emot ett bevarande av de små skolorna. Argumenten för att skola ska läggas ned är fler. Ett faktum är att kommunen inte fyller sina skollokaler.

Ulrika Falk har nyligen sagt till NT att det måste tas beslut snart i frågan.

Rapporten pekar också på några andra viktiga punkter för att öka kvaliteten och utbildningsresultaten i kommunens skolor.

Det handlar om att stärka rektorns roll, lyfta fram lärarna genom att höja yrkets status. I framgångsrika skolkommuner finns höga förväntningar på höga resultat och man vågar ställa krav.

Utredarna har gått igenom flera rapporter, bland annat KPMG:s rapport från 2013 om att styrning och ledning av skola och barnomsorg samt Skolinspektionens granskning från förra året. I båda rapporterna nämns vikten av att följa upp elevernas resultat och undersöka hur målen nåtts, något som inte gjort på ett systematiskt sätt. Hur resurser fördelas behöver också undersökas bättre. Norrtälje kommun har under lång tid haft problem med låga betyg jämfört med både länet och riket, även om förra året såg ljusare ut.

HRMs utredare skriver att det är det är viktigt för politiker och tjänstemän att analysera ”varför det blev som det blev när vi gjorde som vi gjorde”.

Annons
Annons
Annons