Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arbetsutskottet ger tummen ner för muddring i havsvik

En privatperson har ansökt om att få muddra en havsvik och lägga upp muddermassorna på land. Bygg- och miljönämnden föreslås säga nej.

Annons

Foto: Anders Sjöberg

En fastighetsägare har ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för muddring i en havsvik och uppläggning av muddermassor på land. Han vill utföra muddringen i anslutning till befintlig brygga då sjöbottnen har grundats upp så att det är svårt för honom att komma in med båt vid lågvatten. Han vill också ha möjlighet att bada i viken.

Bygg- och miljönämnden föreslås dock av arbetsutskottet att säga nej. Motivering; området ligger i en skyddad vik, som i sin tur är belägen i en så kallad trösklad havsvik (det är grunda vattenområden som hyser en stor mångfald av arter och som fungerar som viktiga uppväxtmiljöer för fisk). Just den här viken ingår dessutom i länsstyrelsens inventering av trösklade havsvikar.

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott bedömer därför att den aktuella muddringen inte är förenlig med strandskyddets syfte att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Då fastigheten även kan nås via land- och vägförbindelse, bedöms den enskildes behov av att muddra vid en brygga vara liten.

Arbetsutskottet var dock inte enigt i frågan. De två ledamöterna från Moderaterna reserverade. De anser inte att den aktuella viken är en trösklad havsvik eftersom den är ansluten till havet via en grävd kanal.

Ärendet ska vidare till bygg- och miljönämnden för beslut den 27 april.

Mer läsning

Annons