Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies
Annons

Varför ska färre få träffa läkare?

En ny ersättningsmodell för husläkarmottagningar i Stockholms län rullades ut den 1 januari 2016. Landstinget premierar nu allt annat än att öka läkarkontakten i vården. Ska Norrtälje följa efter Stockholm utan att vi förstår konsekvenserna?

En ny ersättningsmodell för husläkarmottagningar i Stockholms län rullades ut den 1 januari 2016. Landstinget premierar nu allt annat än att öka läkarkontakten, skriver Roger Svensson.

I korta drag går förslaget ut på att fokus ska ligga på bättre vård av äldre, multisjuka och principer för effektivast vårdkontakt. Besöksersättningen till läkare sänks med hälften och listersättningen ökar. Mottagningen får själva bestämma hur den organiserar sig effektivt och använder resurser rätt.

Detta låter ju jättebra, men är konsekvenserna genomtänkta, är det förankrat hos mottagningarna, läkare och övrig personal och inte minst medborgarna? Nej!

Alla som arbetar inom vården, privat eller offentligt driven, beställare och politiker är mycket medvetna om att ersättningsmodellen är direkt styrande för kvaliteten. Om man då sänker ersättningen för läkarbesöken till hälften så måste man ha räknat med att utbudet av dyra läkartjänster kommer att minska.

Det är exakt samma logik man tidigare hade, att generösa ersättningsmodeller styrde mot onödiga läkarbesök (vilket visserligen aldrig har bekräftats i studier). Desto konstigare är det att man menar att den höjda listersättningen och den sänkta besöksersättningen även är ett incitament för att få träffa läkaren under längre tid.

Om man vill styra i en riktning där man sätter patienten och dennes läkare i centrum, och också anpassa modellen för Norrtälje där befolkningen är äldre än Sverige i genomsnitt, bör man istället göra följande:

1. Öka kraftigt ersättningen för besök hos läkaren. Detta driver direkt till rätt vårdnivå: läkaren och ingenting annat. Vi går till våra husläkarmottagningar framförallt för att vi vill bli bedömda av en läkare. Än bättre vore om besöket ersattes direkt mot kostnader, det vill säga tid och kompetens som är så naturligt i ett tjänstesamhälle, istället för att som nu hacka upp patientens besök i bitar.

2. De mottagningar som vill bedriva mer sjukvårdsrådgivning eller till exempel folkhälsolinjer ska premieras för det arbetet.

3. Reducera listersättningen i balans med ovan så att skattemedlen räcker till, men på en rimlig nivå och enbart för aktiva listor. Dagens listor speglar inte den ursprungliga intentionen, då både läkare och patienter i dag är rörligare geografiskt, det vill säga väljer var de vill arbeta och vilken mottagning de vill besöka.

Vårdvalets två grundpelare är ökad tillgänglighet i vården och patienternas fria val av läkare och mottagning. Detta har i grunden utfallit väl.

Den nya Stockholmsmodellen

premierar de riktigt stora privata eller offentligt ägda klinikerna och överför pengar från de små. Nya mottagningar är inte att tänka på eftersom det blir för dyrt. De små har ju ingen lista alls. Där det i dag saknas konkurrens kommer det att så förbli. De största klinikerna är ofta offentligt ägda, fick en stor geografisk lista på köpet när vårdvalet infördes och har självklart en stor andel av ”passiva patienter” som de nu får ytterligare betalt för.

För egen del är vi ur listsynpunkt relativt små. Det gör att vi tappar miljontals kronor som överförs som en nyårspresent direkt till stora utförare. Jag kan inte begripa hur detta kan motiveras kvalitetsmässigt.

Utvecklingen baseras enligt min mening inte på en tillgänglig trygghet för patienterna utan visar att politikerna inte tycker att läkarkontakten ska stå i första rummet i primärvården. Detta är mycket olyckligt då svensk primärvård står och faller med en läkarkår som känner arbetsglädje och som kan känna en trygghet i att det finns en politisk vilja att satsa på primärvården. En sådan satsning har utlovats i ett stort antal år, men har hittills lyst med sin frånvaro. Den aktuella inriktningen går tyvärr åt motsatt håll.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons
Annons
Annons