Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingenting nytt i IPCC-rapporten

”Människans påverkan på klimatet är tydlig och den ökar. Men vi har verktygen för att hejda klimatförändringarna. Vetenskapen har talat. Det finns inga tvetydigheter. Världens ledare måste agera och tiden är inte på vår sida”.

Annons
”Människans påverkan på klimatet är tydlig och den ökar”. Så talade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon vid presentationen av IPCC:s senaste dokument.  Men dokumentet innehåller inget nytt i sak, skriver Sigvard Eriksson.

Så talade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon vid IPCC:s presentation av vad som anses vara decenniets viktigast dokument om klimatförändringarna. Någon antydan om osäkerhet på grund av att klimatvetenskapen ännu är i sin linda och att våra kunskaper om växthusgasernas betydelse är ofullständiga kan inte skönjas.

Dokumentet innehåller inget nytt i sak. Att vetenskapen är klar och att det är bråttom har vi hört förr. Medias rapportering påminner om kejsarens nya kläder. Alla instämmer. Inga kritiska frågor.

Sedan sin tillblivelse 1988 har IPCC anfört att växthuseffekten och de antropogena (människoorsakade) CO2-utsläppen orsakat den globala uppvärmningen (Antropogenic Global Warming, AGW). Den rådande dogmen att mer än hälften av uppvärmningen från 1951 till 2010 beror på AGW, kan på goda grunder ifrågasättas. AGW-hypotesen är fortfarande obevisad och sannolikt överdriven. Tyvärr saknas, med några få undantag, varje uns av kritisk analys av denna dogm i den politiska retoriken.

Under 1900-talet har den globala medeltemperaturen stigit med cirka 0,7 grader. Men, under början av 1900-talet, innan den storskaliga användningen av fossila bränslen, var uppvärmningen lika stor som vid slutet av 1900-talet. 1958-1977 sjönk den globala medeltemperaturen, trots att CO2-halten i atmosfären steg. Under de senaste arton åren med fortsatt ökning av atmosfärisk CO2, har ingen global temperaturhöjning noterats. Detta talar emot att den antropogena koldioxiden skulle vara en betydande faktor för klimatet.

Trots att hundratals miljarder kronor spenderats, har försök att bevisa AGW-hypotesen inte rönt någon vetenskaplig framgång. Ändå har alla riksdagspartier, med undantag för Sverigedemokraterna, anammat hypotesen och förklarat krig mot koldioxiden.

FN-organet IPCC är i realiteten ingen objektiv, oberoende bedömare av klimatförändringar och dessas orsaker. IPCC:s begränsade uppgift är att ta fram rapporter om människans påverkan på jordens klimat. Inget utrymme ges till alternativa förklaringar till vad som styr det kaotiska klimatsystemet. I stället har en hel klimathotsindustri med tiotusentals byråkrater byggts upp kring den förutfattade meningen att det är människan som ligger bakom klimatförändringarna.

Forskare och byråkrater som stödjer AGW-hypotesen ser en säker försörjning i form av anslag och löner.

Fastlåsningen vid AGW-hypotesen har begränsat klimatforskningen. En alternativ förklaring har dock på senare tid vunnit visst gehör. Den omstridde danske forskaren Henrik Svensmark har påvisat att den mängd kosmisk strålning som når jordens atmosfär beror av styrkan i solens magnetfält. Strålningen påverkar molnbildningen som i sin tur påverkar solinstrålningen vid jordytan.

Enligt ledande solforskare har vi en period med låg solaktivitet framför oss, vilket talar för att vi går mot ett kyligare klimat.

Vår kunskap om de ständigt pågående klimatförändringarna är begränsade. Att satsa allt på AGW-hypotesen och föra krig mot koldioxiden är ansvarslöst. Frågan är också om IPCC har förverkat sitt förtroendekapital?

När får vi se någon vetenskapsjournalist berätta för svenska folket att kejsaren är naken, att IPCC:s rapporter är starkt ifrågasatta och att den globala uppvärmningen stått still i arton år, vilket klimatmodellerna inte kunnat förutse? Och att en grönare jord är en påtaglig effekt av CO2-ökningen?

Regering och riksdag måste inse att den rådande dogmen om klimatförändringar och dessas orsaker inte vilar på stabil vetenskaplig grund och därför inte kan utgöra förutsättning för beslut om vår framtida energiförsörjning.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons
Annons
Annons